Tag Archives: David Olsson Telefon

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

Avgaser ökar risken för havandeskapsförgiftning

Luftföroreningar under graviditeten kan kopplas till b?de havandeskapsförgiftning och att barnet föds för tidigt. Däremot tycks föroreningarna inte öka risken för att barnet ska drabbas av astmasjukdom under sm?barnsperioden, enligt en avhandling fr?n Ume? universitet. ? I v?ra studier st?r…
Top