Tag Archives: Forska Sverige Mobil

Unikt samarbetsprojekt: ?Agenda för hälsa och välst?nd?

Unikt samarbetsprojekt: ?Agenda för hälsa och välst?nd?

Regeringen satsar för att f? en v?rd i världsklass. I syfte att snabba p? de viktiga förändringar som behövs för att uppn? detta och en konkurrenskraftig life science-sektor, har 25 nyckelaktörer inom medicinsk forskning, företagande, v?rd och patientorganisationer nu g?tt…

Forska!Sverige kommenterar: Alliansens valmanifest 2014-2018

M?ndagen den 1a september presenterade Alliansen sitt gemensamma valmanifest för mandatperioden 2014-2018. Den oberoende stiftelsen Forska!Sverige välkomnar Alliansens valmanifest där vikten av fortsatta investeringar i forskning och innovation betonas. Alliansen är tydliga med behovet av ett starkt statligt engagemang för…
Top