Tag Archives: Fredrik Lindgren

Thomas Karlsson ny gymnasiechef för Kunskapsgymnasierna

Thomas Karlsson ny gymnasiechef för Kunskapsgymnasierna

Kunskapsskolan har rekryterat Thomas Karlsson som ny ansvarig för Kunskapsgymnasierna. Han kommer närmast fr?n motsvarande tjänst som verksamhetschef för NTI-gymnasiet inom Academedia. Kunskapsgymnasierna har startat detta läs?r med ett ökat antal antagna elever och start av ett nytt program i…
Top