Tag Archives: Kontakt Eva Bernerskog

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

23 oktober 2014 Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad fr?gor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar v?rden ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn p? psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller…

ADHD, autismspektrumtillst?nd och bemötande tema för frukostseminarium

29 augusti 2014 MEDIEINBJUDAN ADHD, autismspektrumtillst?nd och bemötande Den 5 september inbjuder Skyddsvärnets Sociala företag Grönt Hantverk till frukostseminarium med rubriken “ADHD, autismspektrumtillst?nd och bemötande”. Vi börjar med frukost 08.30 och fortsätter med presentation av Skyddsvärnets V?rdkedja och sedan föreläsning…
Top