Tag Archives: NHO

Inspirasjonscamp for l?rere og elever: “Forskere i sikte!” 24.09.14

Inspirasjonscamp for l?rere og elever: “Forskere i sikte!” 24.09.14

Over 150 elever og l?rere kan vente seg en helt spesiell skoledag p? INSPIRIA 24. september 2014. Hele fylket blir representert gjennom f?lgende skoler: Verket, Askim, Kr?ker?y, Hauge?sen, Gudeberg, Krusel?kka, Cicignon, Varteig og Tr?gstad skole. Denne dagen er det forskning…

Forskere i sikte

Opplysnings- og Utviklingsfondet bidrar med kr. 250.000,- til pilotprosjekt! INSPIRIA science center og NHO ?stfold utreder muligheten for en inspirasjonscamp knyttet opp til det nye valgfaget ?Forskning i praksis? p? ungdomsskolen. INSPIRIAs satsningsomr?der energi, milj? og helse st?r sentralt og…
Top