Tag Archives: Per Woxler

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

Är ADHD-diagnoser en diagnos av samhälle eller individ? Skyddsvärnet välkomnar till seminarium den 28 oktober.

23 oktober 2014 Skyddsvärnets seminarium den 28 oktober 2014 sätter en rad fr?gor i fokus kring Överdiagnostik och Överbehandling. Skapar v?rden ohälsa? Varför har läkare och patient olika syn p? psykisk ohälsa och är ADHD-diagnoserna en diagnos av samhälle eller…
Top