Tag Archives: UNESCO

Vitlycke museum agerar värd när nätverket för Sveriges Världsarv träffas.

Vitlycke museum agerar värd när nätverket för Sveriges Världsarv träffas.

Överallt p? jorden har människor ristat och m?lat p? berghällar och i grottor. I Tanum i norra Bohuslän har människor fr?n brons?ldern huggit in tusentals bilder i landskapets släta berghällar. Denna förhistoriska bildskatt är s? inneh?llsrik och säregen att den…
Top