Skole

Takstutdanning er ettertraktet

Antall p?meldinger til utdanning innen taksering er rekordh?y, if?lge en fersk oversikt. ?rsaken er trolig ?kt behov for boligtakstmenn.
? Rundt 120 nye studenter starter p? grunnutdanningen hos oss denne h?sten. Det er dobbelt s? mange som gjennomsnittet de senere ?rene, sier Henning K. M?llerl?kken, administrerende direkt?r i Norges Eiendomsakademi.
I l?pet av 2014 blir om lag 260 kandidater ferdig utdannet som takstmenn fra akademiet, som organiserer 90 prosent av denne typen utdanning her i landet. De fleste av disse startet allerede i v?rsemesteret, og er godt i gang med studiene.
? Interessen for takstyrket er ?kende. Kurven har v?rt s?rlig bratt de siste to ?rene, trolig fordi arbeidsmarkedet for denne typen fagfolk ser sv?rt bra ut fremover, sier M?llerl?kken.
De enkle takstene som hittil har v?rt vanlige ved omsetning av boliger fases n? ut til fordel for boligsalgsrapporter med grundigere tilstandsanalyse. Fra 2015 blir disse gjeldende norm.
Skjerpede krav
? Arbeidsmengden for boligtakstmenn ?ker. Det har v?rt ansl?tt at vi trenger rundt 300 flere enn i dag for at landet skal v?re godt dekket. Samtidig g?r jo noen ut av yrket, s? det vil v?re behov for ? holde dagens utdanningstakt en god stund fremover.
Mange av kandidatene er ingeni?rer eller har annen akademisk bakgrunn. Kravene for ? bli takstmann er skjerpet, blant annet n?r det gjelder kunnskap om bygningsfysikk og konstruksjonsl?re.
Takstmannsstudiet inng?r i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeni?rer ved H?gskolen i ?stfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger.
I tillegg til grunnleggende utdanning i taksering og eiendomsforvaltning best?r studietilbudet av spesialisering innen bygningsskade samt verditaksering av boliger og n?ringseiendom. Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to ?rs utdanning p? full tid.
?kt ettersp?rsel
? H?yest interesse er det for tilstandsanalyse og verdivurdering. Det lover godt med tanke p? den raskt ?kende ettersp?rselen som vil komme innen disse omr?dene, sier M?llerl?kken.
For ? ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund (NTF).
? Bransjen trenger ? holde trykket oppe i utdanningen. Obligatorisk boligsalgsrapport inneb?rer ?kt behov for rekruttering av takstmenn med spesialisert og dokumentert kompetanse, sier Are Anden?s Huser, administrerende direkt?r i NTF.
Han tror overgangen til slike rapporter vil virke positivt for alle ber?rte.
? Det gir ?kt trygghet for forbrukerne og vil trolig redusere antall konflikter. Forn?yde kunder og f?rre tvister er en ubetinget fordel ogs? for de profesjonelle partene som medvirker i en bolighandel, sier Huser.

Norges Eiendomsakademi er en kunnskapsbedrift som er kjent for ? gi gode og tilpassede undervisningstilbud rettet mot eiendomsbransjen. Vi tilbyr utdanning innen taksering, byggeledelse og eiendomsforvaltning.

Utdanningsprogrammene er lagt opp som fjernundervisning kombinert med samlinger og avsluttende eksamen. Nettst?ttet undervisning gj?r at v?re studenter kan studere i eget tempo og slik kombinere full jobb med utdanning.

Norges Eiendomsakademi tilbyr ogs? etterutdanningskurs i alle de store norske byene. V?re kurs gir ?konomisk, juridisk og teknisk kompetanse og benyttes av organisasjoner som Norges TakseringsForbund og Advokatforeningen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Administrerende Direkt   #Nettstudier Webdesignstudiet   #NKI   #Wenche Halvorsen