Læring

Tannleger i tusenvis til Lillestr?m – Helseministeren ?pner Tannlegeforeningens landsm?te

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr St?re vil sammen med Tannlegeforeningens president Camilla Hansen Steinum ?pne foreningens landsm?te torsdag 11. oktober. Hovedforedraget holdes av Magne Nylenna, leder for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, mens Benedikte Adrian st?r for de kunstneriske innslagene.
– 90 prosent av alle tannleger er organisert i Tannlegeforeningen, noe som er helt unikt. V?rt landsm?te er et gigantarrangement som vi er veldig stolte av, og som skal v?re en arena for faglig p?fyll og gode debatter, fastsl?r presidenten.
Landsm?tet er et ?rlig faglig arrangement som inng?r i Tannlegeforeningens obligatoriske etterutdanning. N?rmere 2300 deltakere er forh?ndsregistrert.
Parallelt med kurs og foredrag vil ogs? nytt og innovativt tannlegeutstyr bli presentert under fagmessen Nordental 2012 – den st?rste av sitt slag i Norge.
Det faglige programmet finner du p? Tannlegeforeningens nettsted.
Landsm?tet finner sted ved Norges Varemesse p? Lillestr?m fra torsdag 11. oktober til og med l?rdag 13. oktober. ?pningen foreg?r torsdag 11. oktober kl 10-12. Presidenten i Den norske tannlegeforening taler fra kl. 10.00. Helse- og omsorgsministeren taler fra kl. 11:40.
Utdrag fra programmet:
Transplantasjon av tenner ? en velpr?vd metode med mange muligheter (ved professor Arild Stenvik, Oslo)
God tannhelse i sikte: Konsekvenser for utdanning og arbeidsmarked (ved professor Dorthe Holst, Oslo)
Dentin hypersensitivitet *) ? fint navn p? banal lidelse? *) Isende tannhalser (ved f?rsteamanuensis Vibeke Kj?rheim, Oslo)
Er orale infeksjoner ?rsaken til kardiovaskul?re sykdommer? (ved professor Bj?rn Hofmann, Gj?vik og Oslo)
Trenger vi munnskyllemidler? (ved professor Anne Aamdal Skeie, Oslo)
Pasientskader etter tannbehandling ? eksempler og erfaring fra NPE (ved seniorr?dgiver/advokat Tore Gr?tholm, Norsk pasientskadeerstatning)

Kontaktpersoner:
Camilla Hansen Steinum, president i Tannlegeforeningen, mobil 99 69 71 20
Morten H. Rolstad, informasjonssjef i Tannlegeforeningen, mobil 95 77 75 49
Om Den norske tannlegeforening
Den norske tannlegeforening (NTF) er en fagforening for landets tannleger. Foreningen ivaretar tannlegenes faglige, ?konomiske og sosiale interesser. Omlag 90% av de yrkesaktive tannlegene er medlemmer. Hovedoppgavene er knyttet til tannhelsepolitikk, tannlegenes arbeids- og driftsbetingelser og etterutdanning. Foreningens sekretariat ligger i Frederik Stangs gate 20 p? Frogner i Oslo og har 21 fast tilsatte.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #IMD   #Orchestrating Winning Performance-programmet   #Rettferdighet Ingen   #Selv Procter Gamble