SE

Teknikcollege Alings?s – arbete och utbildning i nära samarbete

Nu höjs statusen ytterligare för Alströmergymnasiets Teknikprogram. Det i och med att skolan certifieras som Teknikcollege.
Det är ett l?ngsiktigt arbete som lett fram till att teknikprogrammet p? Alströmergymnasiet nu blivit en certifierad teknikcollegeutbildning.
? Vi är väldigt stolta över det här, säger Jarl Silander som är programansvarig för Teknikprogrammet och en av de lärare som var med och initierade arbetet för snart tre ?r sedan.
Jarl Silander lyfter fram eleverna och berättar att arbetet med teknikcollege har betytt att en fr?n början väldigt bra utbildning nu även är kvalitetssäkrad utifr?n 10 nationellt fastlagda och tuffa kriterier för vad som utgör en modern teknikutbildning av hög kvalité. Patrik Bredberg som är rektor för Teknikprogrammet berättar att Teknikprogrammet är en av Alströmergymnasiets mest populära utbildningar.
? Arbetet med att uppfylla kriterierna för Teknikcollege har medfört mycket positivt för Teknikprogrammet och v?ra elever. Ser vi till ?rets elevtillströmning kan vi konstatera att antalet sökande elever till programmet nu till och med är n?got större än vad vi har platser för.
För att certifieras som teknikcollege ska utbildningen uppfylla 10 tuffa kriterier vad gäller allt fr?n utrustningsniv? och lärmiljö, lärarnas kompetens och engagemang och inte minst utbildningens koppling till näringslivet.
Thomas Johansson är näringslivets representant och ordförande i Teknikcollege Alings?s lokala styrgrupp. Han lyfter fram den nära kopplingen till arbetslivet som via en bred representation i styrgruppen nu är p? plats som en av de viktigaste bitarna med Teknikcollege. Samtidigt framh?ller han att det har stor betydelse för den enskilda eleven p? ett rent konkret plan att läsa sin utbildning p? en certifierad skola. Till exempel erbjuds eleverna p? en certifierad utbildning att läsa upp till 300 poäng mer än vad man gör p? en ?vanlig? skola.
? Det kan handla om att man läser vidare det spr?k man p?började i högstadiet eller att man läser de sista kurserna i matematik och fysik för att f? den särskilda behörigheten att söka sig vidare till Chalmers eller KTH.
?rets elever i ?rskurs ett är de första att helt och h?llet läsa sin utbildning efter Teknikcollege koncept. De har alla redan haft sitt första möte med det lokala arbetslivet och f?tt sin första skarpa uppgift som ska redovisas direkt för dessa företag inom ett par veckors tid avslutar Patrik Bredberg.

Fakta Teknikcollege:
Totalt finns det cirka 150 utbildningar i Sverige som är certifierade som Teknikcollege. I Göteborgsregionen finns det totalt 9 gymnasieskolor som ing?r i teknikcollegefamiljen. Teknikprogrammet p? Alströmergymnasiet är nu en av dem.

Kontakt:
Patrik Bredberg, rektor Teknikcollege Alings?s, [email protected], tfn: 0706-75 34 10.
Thomas Johansson, ordförande styrgrupp/Framtid Alings?s, [email protected] tfn: 0705-56 00 68.
Jarl Silander, programansvarig Teknikcollege, [email protected], tfn: 0735-01 73 44.

OM ALINGS?S
Alings?s, som ligger fem mil nordost om Göteborg, har ca 38 600 inv?nare. Med ett attraktivt läge och växande kommuninv?narantal, är staden under kraftig tillväxt. Änd? finns en geniun prägel kvar p? staden. Genom ?ren har den beh?llit sin karaktär och prisats för sina innerg?rdar och sin mysiga stadskärna med gamla träbyggnader fr?n 1700- och 1800-talen. Staden är känd som “Kaféstaden” och är en av Sveriges kafétätaste städer med ett stort antal kaféer och bagerier, var och en med en egen prägel. Sedan 1999 har Alings?s ocks? etablerat sig som “Ljusstaden”. Ca 80 000 personer besöker varje oktober Lights in Alings?s, norra Europas största arrangemang för experimentell ljussättning av offentliga platser. Cykelstaden Alings?s är ocks? välkänt för sina satsningar inom h?llbar stadsbyggnad för bland annat passivhusteknik, ?tervinning och ligger i framkant när det gäller social, ekonomisk och ekologisk h?llbarhet.8000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Feministiskt Perspektiv Tegelviksgatan