SE

Test kan ge broar ökad livslängd

Den 120 meter l?nga spännarmerade betongbro längs gruvvägen i Kiruna som
testades av forskare vid Lule? tekniska universitet p? torsdagen. Foto LTU

P? torsdagen genomfördes ett projekt där h?llbarheten p? en betongbro över E 10 i Kiruna testades genom att den belastades till brott. Testet är ett fullskaleförsök där forskare vid Lule? tekniska universitet i samarbete med Trafikverket, LKAB, med flera ville klargöra var brottgränsen g?r och mycket tyder p? att resultatet blev positivt.
– Försöken blev mycket lyckade d? tv? av brons tre balkar belastades till brott med en last av omkring 5.5 ? 6 Mega Newton per balk, som motsvarar 550 – 600 ton vilket betyder att bron klarar mer än de preliminära beräkningar vi gjort inför testet, säger Thomas Blanksvärd forskare vid Lule? tekniska universitet.
Den brokonstruktion som p? torsdagen belastades tills den brast är en 55 ?r gammal viadukt längs gruvvägen fr?n Kiruna stadshus över väg E 10 mot LKAB. Det är en 120 meter l?ng spännarmerad betongbro i fem spann.
Avsikten med testet, i vilket även Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond var samarbetspart, är att f? fram metoder och modeller som kan beskriva beteendet hos förspända brokonstruktioner. Med detta som grund ska man kunna förutsäga broars livslängd. Kraven p? dagens väg- och järnvägsinfrastruktur ökar och kommer i framtiden att öka ytterligare. Behoven kommer att vara större trafikmängder, högre hastigheter, tyngre axellaster, lägre kostnader med bibeh?llen säkerhet.
– I takt med att vi utnyttjar v?r befintliga infrastruktur h?rdare och mer effektivt är det viktigt att säkerheten bibeh?lls eller ökas vilket är anledningen till försöket, säger Anders Carolin, Trafikverket.
Mätprogrammet i brotestet omfattar ett 100-tal sensorer som placerats ut p? strategiska positioner för att kunna mäta hur bron beter sig med och utan belastning. Man gör även en vibrationsanalys utan belastning för att f? fram brons naturliga svängningar. Med hjälp av modeller som universitetet utvecklat gör man sedan en ny mätning för att upptäcka en skada som uppst?tt.
– Nu ?terst?r ett omfattande arbete att utvärdera resultaten fr?n alla sensorer samt utvärdera, uppdatera och utveckla metoder och modeller som kan beskriva beteendet hos liknande förspända brokonstruktioner som finns i landet, säger universitetets forskare Thomas Blanksvärd.

03220Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anette Norberg   #Bo Hilleberg   #Mittuniversitetet Akademisk   #OSD