SE

Thomas Karlsson ny gymnasiechef för Kunskapsgymnasierna

2014-10-01 09:08 Kunskapsskolan Kunskapsskolan har rekryterat Thomas Karlsson som ny ansvarig för Kunskapsgymnasierna. Han kommer närmast fr?n motsvarande tjänst som verksamhetschef för NTI-gymnasiet inom Academedia.

Kunskapsskolan har rekryterat Thomas Karlsson som ny ansvarig för Kunskapsgymnasierna. Han kommer närmast fr?n motsvarande tjänst som verksamhetschef för NTI-gymnasiet inom Academedia.
Kunskapsgymnasierna har startat detta läs?r med ett ökat antal antagna elever och start av ett nytt
program i form av Teknikprogrammet i samarbete med bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC.
– Jag är övertygad om att Thomas med sin erfarenhet fr?n att driva och utveckla gymnasieverksamheter, tillsammans med den kompetens och engagemang som finns inom v?r organisation, kommer kunna bygga vidare p? den positiva trenden och göra Kunskapsgymnasierna till det självklara valet för ungdomar som ska rusta sig med kunskap och förm?gor inför framtiden, säger Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan.
Thomas Karlsson har l?ng erfarenhet av olika befattningar inom gymnasieskolan. Först som lärare i matematik och historia, senare som biträdande rektor och som rektor för IT-Gymnasiet Sundbyberg samt Rytmus Stockholm. Sedan tre ?r är han verksamhetschef för NTI-gymnasierna med ansvar för skolornas kvalitet, pedagogiska utveckling och ekonomi.
– Det känns spännande och rätt att f? ta sig an nya utmaningar inom gymnasieomr?det. Kunskapsskolan har ett spännande koncept med stor potential. Jag tror starkt p? idén om en
personligt utformad utbildning och ser fram emot att f? utveckla utbildningens tillsammans medarbetarna p? Kunskapsgymnasierna, säger Thomas Karlsson.
Thomas Karlsson tillträder som gymnasiechef under senare delen av hösten 2014.
För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Lindgren, VD Kunskapsskolan tfn 076-7797612
Thomas Karlsson, blivande gymnasiechef Kunskapsgymnasiet, tfn 073-049 42 29
Cecilia Alpstig, informationschef Kunskapsskolan, tfn 0733-173425

Kunskapsskolan, där även Kunskapsgymnasiet ing?r, har grundskolor för skol?r 4-9 och gymnasier med studieförberedande program. Skolorna följer den nationella läroplanen, deltar i nationella prov och följer det nationella betygssystemet. Utbildningen är öppen för alla, har en allmän inriktning och är helt avgiftsfri. Skolornas viktigaste kännetecken är arbetssättet med en personligt utformad utbildning mot tydliga m?l.
Kunskapsskolan startade de första skolorna 2000 och har idag 29 grundskolor och sju gymnasier, 1100 medarbetare och 11 000 elever. Huvudägare är grundaren Peje Emilsson med familj och Investor.1100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy