Skole

Tilfredsstillende resultat for KILROY International A/S

25-03-2014 06:01 KILROY Norway AS KILROY konsernet ?ker sitt driftsresultat og leverer et resultat f?r skatt p? 53 millioner danske kroner. Resultatet er konsernets beste noensinne og basert p? en omsetning p? knappe 1,6 milliarder danske kroner.

KILROY konsernet ?ker sitt driftsresultat og leverer et resultat f?r skatt p? 53 millioner danske kroner. Resultatet er konsernets beste noensinne og basert p? en omsetning p? knappe 1,6 milliarder danske kroner.
Rekordresultatet er det femte p? rad og frukten av m?lrettet innsats for utvikling av forretningsomr?der og merkenavnsamtidig med ? beholde fokus p? optimalisering av st?ttefunksjoner p? tvers av konsernet.
I l?pet av 2013 har konsernet kj?pt ut mindretallsaksjon?rene i det danske selskapet Horizons A/S som omfatter KILROY Denmark og Jysk Rejsebureau. Videre har de kj?pt en aksjepost p? 20% i Frank Students, som er etablert av finske studentforeninger med henblikk p? ? sikre s?rlige fordeler for studenter i Finland.
KILROY Foundation, som er etablert for ? st?tte utdannelse i bred forstand, har lansert sitt f?rste prosjekt i begynnelsen av 2014; en liten f?rskole i S?r-Afrika.
Fremadrettet ser KILROY fortsatt viktigheten av p? den ene siden ? konsentrere seg p? profesjonell r?dgivning innenfor nisjeomr?der samtidig som p? den andre ? sikre stordriftsfordeler p? omr?der som innkj?p, ?konomi og teknologi.
Forventningen er at 2014 blir et utfordrende ?r, men fortsatt muligheter for tilfredsstillende utvikling.
N?KKELTALL
KILROY konsernet20132012201120102009
DKK mio.DKK mio.DKK mio.DKK mio.DKK mio.
Nettoomsetning1.5871.4911.4371.4921.072
Driftsresultat (EBITDA)5544423526
Resultat f?r skatt (EBT)5342403022
Medarbeidere (FTE)337329311324280

KILROY konsernet driver virksomhet i Danmark, Finland, Holland, Island, Norge og Sverige.
KILROY i Norge har i 2013 en omsetning p? 342 millioner kroner som er et fall fra 2012, men opprettholder likevel resultatene fra ?ret f?r med 13 millioner i driftsresultat og 14 millioner f?r skatt (norske kroner). Til tross for noe nedgang i volum p? visse satsninger opplever selskapet vekst innenfor de prim?re forretningsomr?der.
N?KKELTALL
KILROY Norway AS20132012201120102009
NOK mio.NOK mio.NOK mio.NOK mio.NOK mio.
Nettoomsetning343352353320265
Driftsresultat (EBITDA)1313161211
Resultat f?r skatt (EBT)1414171211
Medarbeidere (FTE)5348433943

A to już wiesz?  Inspirasjonskveld 11. februar: Studier i USA og Canada

Ytterligere informasjon:
Claus H. Hejlesen
Konsernsjef
Telefon +45 21 48 87 75

Flavia Forster
Daglig leder, KILROY Norway AS
Telefon +47 91 80 80 51

KILROY spesialiserer seg i skreddersydde produkter for ungdom, studenter samt andre eventyrlystne.
V?re kunder dr?mmer om ? gj?re noe annerledes, studere i et fremmed land, utforske verden og dele sine erfaringer med andre. V?rt m?l er ? oppfylle deres dr?mmer.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy