SE

Tillgänglighet f?r skolan att funka

Fr?n och med den 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som ny diskrimineringsform även i förskolans och skolans verksamhet. Med bristande tillgänglighet menas att ett barn eller en elev missgynnas p? grund av sin funktionsnedsättning i skollokaler och i undervisningen. P? Pite? kunskapsfestival medverkar r?dgivare fr?n Specialpedagogiska skolmyndigheten. De lyfter fr?gan om hur vi skapar en mer tillgänglig skola som gör det möjligt för alla elever att f? de kunskaper de behöver.
Tillgänglighet handlar om fler saker än alternativa läromedel. Karin Heikkilä, Marie Grenemark och Carin Stenlund presenterar ett verktyg som myndigheten tagit fram och som skolor kan använda för att skatta sin tillgänglighet, och utveckla sitt värderingsarbete. Verktyget är ett stöd och en hjälp i arbetet för ökad likabehandling och tillgänglighet. Att utveckla sin verksamhets tillgänglighet innebär att anpassa den pedagogiska, den fysiska och den sociala miljön i relation till barns och elevers lärande. I tillgänglighetspaketet ing?r ett digitalt värderingsverktyg och en tryckt handledning. Verktyget vänder sig till verksamhetschefer, pedagoger, specialpedagoger och elevhälsa inom förskolor, skolor och gymnasieskolor. I paketet ing?r ocks? en distanskurs om tillgänglighet och Lärmaterialet DATE som riktar sig till elever i ?rskurs 4-9.
Pite? kunskapsfestival är en pedagogisk konferens för pedagoger, skolledare och övriga intresserade. Festivalen g?r av stapeln p? Pite? havsbad.
Tid och plats:
M?ndag 27 oktober klockan 15.40?17.10 och
Tisdag 28 oktober klockan 8.30?10
Ytterligare information:
Karin Heikkilä, r?dgivare, 070-680 00 21
Marie Grenemark, r?dgivare, 072-241 40 09
Carin Stenlund, r?dgivare, 072-241 10 41
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförm?ga ska f? förutsättningar att n? m?len för sin utbildning. Det gör vi genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag. Den kompetens vi erbjuder kompletterar kommunernas och skolornas egna resurser. Myndigheten har cirka 1 100 anställda och har verksamhet i hela landet.
Se även v?r webbplats www.spsm.se
Bifogade filer
0100Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy