Training

Tilrettelagt undervisning for elever med funksjonshemming

Norges Fibromyalgi Forbund minner i disse dager alle grunn- og videreg?ende skoler i Norge om at de er forpliktet til ? legge undervisningen til rette for elever med funksjonshemming iht Oppl?ringsloven samt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Stadig flere unge f?r kroniske smerter og diagnosen Fibromyalgi (FM). E-post med brev og vedlegg er sendt ut f?r skolestart. De mest vanlige symptomene er stivhet og smerter, utmattelse, d?rlig konsentrasjon/hukommelse samt s?vnproblemer. Sykdommen er kronisk og gir ikke utslag p? blodpr?ver eller r?ntgen, men er invalidiserende i varierende grad. Se gjerne brev m/vedlegg som er sendt til skolene med utdrag av rapport fra elever med FM, tips p? godt og vondt i tillegg til oversikt over likemenn i NFF. Vedlagt finner du ogs? NFFs brosjyre om Barn og unge, samt Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.
Kontaktperson: Forbundsleder Solrunn Dvergsdal, tlf +(47) 975 21 015 eller e-post [email protected]
Kontaktperson(er):
Forbundsleder – Solrunn Dvergsdal Telefon:97 52 10 15 Mobil:
E-post:[email protected]
Lenker
http://www.fibromyalgi.no
Vedlegg
( Filetype: pdf , Size: 18652 bytes )
( Filetype: pdf , Size: 70143 bytes )
( Filetype: pdf , Size: 60434 bytes )
( Filetype: pdf , Size: 63972 bytes )
( Filetype: pdf , Size: 498822 bytes )
( Filetype: pdf , Size: 385700 bytes )

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy