SE

Tio svenska lärare utsedda till Microsoft Innovative Educator Experts i samarbete med Lärarnas Riksförbund

Microsoft har i samarbete med Lärarnas Riksförbund utsett tio svenska lärare till Microsoft Innovative Educator Experts för deras goda pedagogiska arbete, där de använt informations- och kommunikationsteknik (IKT) för att stötta sina elevers lärande.
Stort grattis till Elisabeth Nagy fr?n Franska Skolan i Stockholm (p? bilden), Cecilia Ahlström, Jonas Gustafsson, Fredrik Carlnäs och Kristina Ottander fr?n Rodengymnasiet i Norrtälje, Ulrika Zakrisson och Frida Björling fr?n Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby, Jonas Bäckelin fr?n Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, samt ?sa Girgensohn och Helena Kvarnsell fr?n Björknässkolan i Nacka.
Lärarna har valts ut d? de visat prov p? nytänkande, innovation och kreativitet. De v?gar tänka utanför ramarna och därigenom stärka elevers lärprocesser s? att alla elever oavsett lärandestil f?r möjlighet till sin unika kunskapsresa.
“I min undervisning använder jag Office 365 dagligen för att kommunicera och dela dokument och OneNote anteckningsböcker med mina elever, kollegor och föräldrar. Jag har ocks? funnit ett sätt att koppla Minecraft till läroplanen, vilket gör att mina elever inte vill g? hem fr?n skolan p? eftermiddagen!” säger ?sa Girgensohn, Lärare p? Björknässkolan i Nacka.
“Tillsammans med mina elever utforskar jag OneNotes alla möjligheter steg för steg, s? att de lär sig att organisera och dela b?de lärarinstruktioner och elevarbeten i retorikkursen. Vissa delar är öppna för alla och vissa delar är individuella med lösenord. När vi listar ut saker och genomför dem stöder vi b?de undervisningen och inlärningsprocessen, med hjälp av kommentarer, självbedömning och kamratsvar. Att allt är samlat p? ett ställe stöder en kontinuerlig medvetenhet om status och framsteg. OneNote stöttar ocks? v?rt arbete med en av EUs nyckelkompetenser nämligen digital kompetens,” säger Elisabeth Nagy, lärare p? Franska Skolan i Stockholm.
“21st Century Learning Designs har hjälpt mig att reflektera över min undervisning och tänka i nya banor, baserat p? den befintliga läroplanen. Tillg?ng till Office 356 underlättar arbetet med detta eftersom elever och lärare snabbt och enkelt kan dela och sprida kunskap genom exempelvis Lync och OneDrive,” säger Ulrika Zakrisson, lärare p? Väsby Nya Gymnasium
Jonas Bäckelin fr?n Mikael Elias Gymnasium i Stockholm intervjuas även om utmärkelsen och om sitt arbetssätt p? internationella bloggen Daily Edventures.
Som en del av att bli svenska Microsoft Innovative Educator Experts kommer lärarna att delta i den Europeiska nomineringen under januari 2015 där fyra lärare kommer att väljas ut för att delta i den internationella Innovative Educator Experts konferensen i Seattle i april. Där kommer de att möta lärare fr?n hela världen som jobbar p? samma innovativa sätt för att dela tankar och idéer, och p?börja nya samarbeten.
?Microsoft Innovative Educator Experts som genomförs i samarbete med Lärarnas Riksförbund har aldrig haft s? hög kvalité p? bidragen som i ?r. Vi ser med glädje att allt fler lärare planerar och genomför sina lektioner för att förbereda sina elever för den kommande arbetsmarknaden. De använder IKT p? ett naturligt sätt i sin undervisning, inkluderar samhället i skolan och gör p? s? sätt skolan global. Dessa lärare har först?tt sitt uppdrag och skapar morgondagens internationella arbetskraft,? säger Eva Pethrus, Senior Program Manager p? Microsoft Sverige.
Kontakta Eva Pethrus för lärarnas individuella motiveringar, och mer information om hur Microsoft jobbar med skolor och lärare i Sverige.
Läs mer om Microsoft Innovative Educator Experts här!

Microsoft grundades 1975 och är ett världsledande teknikföretag som vill hjälpa företag och privatpersoner att n? sin fulla potential. P? Microsoft Sverige leder vi marknaden genom v?ra drygt 600 medarbetare som dagligen arbetar för att göra livet enklare för alla.

118700Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy