SE

Träffa 130 förstelärare i Jönköping

Välkommen att träffa länets förstelärare som möts p? Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping den 16 september kl 9-16
I Jönköpings län finns ett nätverk för alla som utsetts till förstelärare. Tisdagen den 16 september är det dags för den andra träffen, som äger rum p? Högskolan i Jönköping. 130 deltagare är anmälda.
Bara i Jönköpings kommun finns idag ca 120 förstelärare och ute i länet finns ocks? redan ett stort antal förstelärare ? och flera är p? väg. Förstelärarnas uppdrag är att förbättra undervisningen ute p? skolorna.
Om nätverket
Enligt önskem?l fr?n länets utvecklingsledare konstituerades det digitala och fysiska nätverket Förstelärare i Jönköpings län i augusti 2013. Ansvarig för nätverket är kommundoktorand Rebecka F. Sädbom vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Syftet med det regionala nätverket är att skapa ett forum kring erfarenhetsutbyte och:
Att skapa samverkan mellan förstelärare i Jönköpings län.
Att främja dialog och utbyte mellan lärare och bidra till kompetensutveckling inom ramen för uppdraget som förstelärare.
Att bidra till utvecklandet av ett vetenskapligt förh?llningssätt i skolan/undervisningen.
Om karriärtjänster
Karriärtjänster för lärare syftar till att förbättra elevernas m?luppfyllelse och att höja läraryrkets status och attraktionskraft. När reformen är fullt utbyggd kommer den att omsätta en och en halv miljard kronor och omfatta ungefär 17 000 förstelärartjänster. De flesta förstelärare kommer att arbeta med att handleda kollegor, skapa pedagogiska mötesplatser och utveckla undervisningen.
Plats:
Högskolan för lärande och kommunikation, Högskoleomr?det, Hus H, plan 3, sal He309
För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Doktorand Rebecka F. Sädbom
[email protected]
Tfn 070-322 24 78
Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. HLK erbjuder utbildningar inom lärande, kommunikation, internationellt arbete och personalvetenskap. Vid HLK finns fyra forskningsmiljöer: CHILD, Livsl?ngt lärande, Medie- och kommunikationsvetenskap samt Skolnära forskning. HLK har cirka 3700 studenter och cirka 140 anställda (2013).0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy