SE

Träffa Försvarshögskolan i Almedalen

Försvarshögskolans forskare medverkar p? flera seminarier i
Almedalen i ?r. De flesta sker p? Säkerhetspolitiskt sommartorg och p?
Försvarspolitisk arena. Möt oss där eller följ oss i webbsändningarna, direkt
eller efter?t p? www.sommartorg.se eller https://www.youtube.com/user/sommartorg.
Följ oss p? Twitter p? @Defencecollege och #sommartorg, #säkpol eller #föpol.
Du hittar Säkerhetspolitiskt sommartorg p? Hamnplan 3 och Försvarspolitisk
arena p? S:t Hansgatan11.
Försvarshögskolans program
M?ndag 30/6 kl 11.15-12.30
Ny krigföring i Ryssland?
Under krisen i Ukraina 2014 har vi f?tt se nya former av krigföring. För
Ryssland är krig existentiella och kulturella och därför m?ste de utveckla
defensiva och offensiva förm?gor. Den nya generationens krigföring är i
huvudsak kontaktlös och indirekt och syftar till att destabilisera samhället
och indirekt p?verka nationella och internationella politiska funktioner. Med
vilken typ av försvar kan vi möte denna typ av krigföring?Medverkande: Peter Mattsson, forskare, Försvarshögskolan
Moderator: Annika Nordgren Christensen
Försvarspolitisk arena, www.almedalsveckan.info/17985
Tisdag 1/7 kl 13.00-18.00
Krishanteringsövning: Svensk insats i en konfliktzon
Tillsammans med Utrikespolitiska förbundet anordnar Försvarshögskolan en
utrikespolitisk övning om svensk insats och problematiken i en konfliktzon.
Deltagarna spelar r?dgivande grupper till den svenska regeringen och ställs
inför sv?ra utmaningar och vägval.Arrangör och spelledning: Pär Daleus, Crismart ? Nationellt centrum för
krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan.
Best Western Strand Hotell Visby, www.almedalsveckan.info/20807
Onsdag 2/7 kl 15:30-16:30
Ukraina och det nya säkerhetspolitiska läget
Ryssland annekterar Krim under starkt internationell kritik. Vad hände, hur
kunde det ske och hur p?verkar detta Sveriges, Europas och den globala
säkerheten? Hur kommer Sverige navigera i den nya säkerhetspolitiska
verkligheten?Medverkande: Karin Enström (M), försvarsminister . Peter Hultqvist (S),
ordförande i försvarsutskottet, Sveriges riksdag. Jan Mörtberg,
Försvarshögskolan. Carolina Vendil Pallin, säkerhetspolitisk analytiker, FOI.
Moderator: Lena Bartholdson, generalsekreterare, Folk och Försvar
Säkerhetspolitiskt sommartorg, www.almedalsveckan.info/18873
Torsdag 3/7 kl 09:00-10:00
Tio ?r sedan tsunamin ? vad har vi lärt oss?
2014 är tio ?r sedan tsunamikatastrofen i Indiska oceanen. En händelse med b?de
nationella och internationella konsekvenser. Har händelsen gjort att vi idag är
bättre p? att möta risker och hantera kriser ? i det svenska samhället och i
samverkan med andra länder?Medverkande: Helena Lindberg, generaldirektör, MSB. Ingela Holmertz, nationell
chef, Svenska Röda Korset m.fl.
Moderator: Fredrik Bynander, Crismart ? Nationellt centrum för
krishanteringsstudier vid Försvarshögskolan.
Säkerhetspolitiskt sommartorg, www.almedalsveckan.info/17477
Torsdag 3/7 kl 10:30-11:30
EU, Ukraina, Ryssland: Vad gick fel, vad gör vi nu?
EU har till stora delar st?tt modell för den Euroasiatiska tullunionen. I vad
m?n kan de tv? unionerna göras förenliga? Hur bör EU stödja Ukraina, förhandla
med Ryssland och bidra till ett gränsöverskridande utbyte som omfattar breda skikt
av det ukrainska och ryska samhället?Medverkande: Sofia Arkelsten (M), ordförande i utrikesutskottet, Sveriges
riksdag. Hans Linde (V), ledamot i utrikesutskottet, Sveriges riksdag. Matthew
Kott, fil. dr., Centrum för Rysslandsstudier, Uppsala universitet.
Moderator: Magnus Ekengren, docent, Försvarshögskolan
Säkerhetspolitiskt sommartorg, www.almedalsveckan.info/17481
Torsdag 3/7 kl 11.45-12.30
Duger det nationella försvaret? ? En analys av försvarsberedningens rapport
Vilken inriktning föresl?s i rapporten för det framtida försvaret? Hur kommer
kraven p? ett försvar med nationell förm?ga att uppfyllas? Har vi framför oss
en insatsorganisation som fortsatt bygger p? materiel kvalitet i enlighet med
vad Försvarsmakten föreslagit? Hur ska personalförsörjningen säkras? Är värnplikten
p? väg att ?terinföras?Dessa fr?gor och säkert n?gra fler ska förhoppningsvis f? ett svar, vilket tre
riksdagsledamöter ur beredningen är beredda att ge.
Medverkande: Cecilia Widegren (M), Allan Widman (Fp), Peter Hultqvist (S),
Karlis Neretnieks, KKrVA; Annika Nordgren Christensen, KKrVA; Gunnar Hult,
Försvarshögskolan
Moderator: Stefan Ring
Försvarspolitisk arena, www.almedalsveckan.info/18005
Fredag 4/7 kl 09:00-10:00
Utmaningar för en internationaliserad försvarsmaterielförsörjning
Det finns stora incitament, inte bara för Sverige utan även för andra länder,
att skapa en mer ekonomiskt effektiv försvarsmaterielförsörjning. De senaste
turerna kring Sveriges köp av ub?tar är ett intressant exempel p?
problematiken, vad hände och händer egentligen – p? vilket sätt visar problemen
kring Sveriges anskaffning av ub?tar p? en mer generell problematik?Medverkande: Malena Britz, universitetslektor Försvarshögskolan, Martin
Lundmark, FOI, Niklas Alm, SOFF.
Moderator: Anki Behrens
Säkerhetspolitiskt sommartorg, www.almedalsveckan.info/200231000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy