Tre driftiga kvinnor bloggar öppet om sina liv som konsulter

Varför det finns s? f? kvinnliga managementkonsulter är det väl egentligen ingen som vet. Kvinnliga karriärcoacher, IT- och HR-konsulter är vanligare, men p? ledningsniv? är det som bekant tätt mellan slipsarna.
Tre kvinnliga proffs har därför bestämt sig för att berätta om sin yrkesvardag p? en blogg kallad konsultlivet.se. Här f?r vi följa med och se vad som händer när de träffar näringslivets toppchefer, när de planerar och lägger upp utbildningar, när de h?ller föredrag, stöttar kunder i affärsutveckling och hur det g?r till att matcha förhoppningsfulla till nya spännande jobb.
De tre som skriver p? bloggen är Mia Bengtsson, förändrings- och grupputvecklingskonsult, Katarina Sohl, rekryteringskonsult och Therese Engström, konsult inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Var och en med sin egen profil.

Att konsulta p? den här niv?n kräver en del. Ju närmare toppen desto större utmaningar. Men ocks? belöningarna. Och det är kunskap som är själva nyckeln.
V?r samlade erfarenhet gör att vi har kommit till ett antal tankar och slutsatser som vi gärna delar med oss av p? v?r blogg, säger Mia Bengtsson.
En sak de bestämde sig för tidigt var att inte försköna eller linda in problem. Tonen är pang p?. Personligt, ärligt och utan skyddsnät.
-Vi ska bara vara oss själva här, vi tre. Var och en st?r för sina inlägg, sitt inneh?ll och sin tonalitet. Kort sagt: sitt konsultliv, säger Katarina Sohl.
Som konsult utvecklas spetskompetensen att g? in i olika företag, träffa m?nga människor och lära sig flera olika branscher. I allt detta finns ocks? ett behov av att finna en plattform där konsulter kan umg?s och utbyta egna erfarenheter.
-Bloggen är ett enkelt sätt att utbyta tankar och idéer i realtid. Vi stöter p? situationer som vi tror att m?nga känner igen sig i och vill dela. Vi hoppas p? m?nga inlägg ifr?n v?ra läsare, säger Therese Engström.
Bloggandet ska inte ses som en kommentar i genusdebatten. De tre tycker bara att det vore roligt med fler kvinnliga kollegor. Tanken med konsultlivet.se är att erbjuda inspiration, bjuda p? kunskap och att visa en livsstil som borde passa fler.
konsultlivet.se
Inspiration, kunskap och livsstil tänker vi bjuda p?. Allt med kopplingen till v?rt liv som konsulter.

Bifogade filer
0700Skicka som e-post
Share this

Authors
Top