Skole

Tre skoler, én enest?ende mulighet!

Foto: Fredrik Rein Stabenfeldt.
NISS, Westerdals og NITH sl?r seg sammen

Ledelsen ved NISS, Westerdals og NITH har gitt klarsignal for ? starte arbeidet med sammensl?ing av de tre skolene. Den nye h?yskolen vil b?re navnet Westerdals ? Oslo School of Art, Communication and Technology, og blir enest?ende i nordisk sammenheng.

– Utdanningsmarkedet er i stor grad blitt internasjonalt, og alene er skolene for sm? til ? konkurrere i dette markedet. Sammen kan vi bygge en st?rre, sterkere og bredere h?yskole som er enest?ende, sier Bj?rn Jarle Hanssen, administrerende direkt?r ved NITH. – Regjeringen ?nsker seg sterkere, mer moderne og internasjonalt konkurransedyktige studieinstitusjoner. Med nye Westerdals f?r de oppfylt alle tre ?nsker p? en gang, sier Hanssen.
Rektoratet vil best? av Bj?rn Jarle Hanssen og Tom Kvisle. Eirin S?ther, n?v?rende rektor ved NISS vil inng? i ledergruppen. Den nye h?yskolen vil ha i overkant av 1600 studenter og tilby et tyvetalls studiel?p fra oppstart. Etter planen vil endelig fusjonsvedtak finne sted i l?pet av v?ren og fusjonen er ventet ? tre i kraft i l?pet av sommeren. Den nye h?yskolen vil organiseres i fem fakulteter, henholdsvis fakultetet for kommunikasjon, teknologi, musikk og scene, ledelse og film og tv. Sistnevnte vil utgj?re den st?rste og mest profilerte film- og tv- skolen i Oslo, og vil ogs? inkludere studier innenfor spillutvikling.
Profesjonsrettet
Frem til i dag har alle de tre h?yskolene utmerket seg innen sine spesifikke fagomr?der. Dagens faglighet og pedagogikk f?res videre i den nye h?yskolen, og alle studiel?pene vil v?re profesjonsrettet.
?Den nye h?yskolen vil tilby fag og kreative utdanninger som n?rings- og samfunnsliv vil ha stor nytte av, sier Tom Kvisle. – Teknologi har i dag blitt en naturlig del av b?de kunst og strategisk og kreativ kommunikasjon. Studenter som behersker dette samspillet vil stille langt sterkere i arbeidsmarkedet.

Vi p? Westerdals vil utdanne helhetlige kommunikat?rer. Det som gj?r oss til en unik skole i Norge er sammenhengen av markedskommunikasjon, redaksjonelt arbeid og studentens eget uttrykk.

Similar Posts