SE

Trendrapport 2015 – Trender inom inköp och supply chain management

2014-11-07 14:27 Silf Competence AB Silf ? presenterar aktuella trender inför 2015, inom inköp och Supply chain management för b?de privat och offentlig sektor. Bland topp tio trender för Offentlig sektor märks framför allt ett stort fokus p? IT-stöd i upphandlingarna och avropen samt hänsyn till miljö- och sociala krav. Att skifta fokus fr?n prispress till samarbete och utveckling tycks däremot inte vara prioriterat.

Silf ? Sveriges Inköps- och Logistikförbund presenterar aktuella trender inför 2015, inom inköp och Supply chain management för b?de privat och offentlig sektor. Bland topp tio trender för Offentlig sektor märks framför allt ett stort fokus p? IT-stöd i upphandlingarna och avropen samt hänsyn till miljö- och sociala krav. Att skifta fokus fr?n prispress till samarbete och utveckling tycks däremot inte vara prioriterat.
Till skillnad fr?n näringslivet tycks inte de offentliga myndigheterna prioritera prisfr?gan. De tillfr?gade har ombetts uttala sig huruvida de fokuserar p? att skifta sitt fokus fr?n att pressa priser till förm?n för samarbete och utveckling i anskaffnings- och försörjningskedjan. Endast för de statliga organisationerna kvalar trenden överhuvudtaget in p? topp-tio-listan(10). För näringslivet är motsvarande siffra plats nummer 6.
Inom traditionell inköpsledning talas det ofta om s? kallad inköpsmognad där mera inköpsmogna organisationer fokuserar p? optimering, total ägarkostnad och total kundtillfredsställelse. Mindre inköpsmogna organisationer fokuserar i stället p? att minska kostnaderna och att ?tjäna fabriken?.
– Det faktum att offentliga organisationer, jämfört med privata företag fortfarande har ett stort fokus p? prispress istället för samarbete och utveckling kan tyda p? en generellt lägre mognadsgrad, säger Carina Dahllöf, vd Silfgruppen. Samtidigt skall vi komma ih?g att det finns upphandlande myndigheter som är l?ngt komna i sin utveckling och det finns privata företag som fortfarande befinner sig p? en relativt l?g niv?.
Fokus p? elektroniska stödsystem och h?llbara upphandlingar
I ?rets trendrapport prioriterar s?väl statliga organisationer som kommuner och landsting ett ökat användande av elektroniska upphandlingsverktyg och inköpsverktyg. Alla tre grupper av offentliga myndigheter lyfter fram dessa bägge trender som de allra viktigaste för arbetet 2015. Kommunerna tycker dock att upphandlingsverktygen är allra viktigast medan stat och kommun sätter de elektroniska inköpssystemen allra främst.
Miljöfr?gorna och arbetet med sociala krav lyfts ocks? fram som en prioriterad fr?ga och där är det framförallt kommunerna som tar en tydlig ställning där gröna inköp och etiska krav utgör den tredje respektive femte viktigaste trenden. För statliga organisationer miljöfr?gan och de sociala kraven n?got mindre prioriterade d? dessa hamnar p? plats 7 respektive plats 8. Landstingen däremot lyfter framfor allt fram de sociala kraven som d? hamnar p? plats nummer 3.
– Framförallt bör vi se trendrapporten som en temperaturmätare och fortsätta en god diskussion kring hur vi bäst arbetar med ständiga förbättringar inom s?väl den offentliga som privata sektorn. Fortfarande ser vi en hel del skillnader mellan de olika sektorerna men bägge har med största sannorlikhet mycket att lära av varandra, avslutar Carina Dahllöf.
Om Trendrapport 2015
Publiceras av Silf ? Sveriges inköps- och logistikförbund en g?ng per ?r och offentliggörs i november m?ndag. ?rets trendrapport offentliggörs i samband med Silf Supply Chain Outlook 12 November p? Grand hotell i Stockholm.
Trendrapport 2015 inneh?ller de viktigaste prioriteringarna och trenderna just nu för inköpare/upphandlare, logistiker och Supply chain. Rapporten baseras p? en omfattande bevakning av internationell media och expertis inom omr?dena inköp, logistik och Supply chain under 2014 och fram?t. Den baseras även p? en nyligen genomförd undersökning som har besvarats av 247 chefer och nyckelpersoner inom inköp/upphandling, logistik och Supply chain, b?de inom privat och offentlig sektor.

Silf – Sveriges inköps och logistikförbund – utbildar Sveriges främsta inköpare och logistiker!
Vi är Sveriges och Nordens ledande aktör för kompetens- och karriärutveckling inom inköp, offentlig upphandling, logistik, förhandling och juridik. Vi ser till att du utvecklas inom Supply Chain genom kurser, internationella certifieringsprogram, företagsanpassade utbildningar, kompetensanalyser, ROI-mätningar av kompetensinsatser, konsulttjänster, företagsakademier samt branschspecifika seminarier. Kort sagt: Vi ser till att du klättrar p? karriärstegen.
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy