Læring

Trenger flere fagfolk til bygningskontroll

N?r reglene om uavhengig bygningskontroll trer i kraft trengs et stort antall fagfolk til ? gj?re jobben. Frem mot ?rsskiftet skal flere hundre kandidater g? p? kontrollkurs.

De nye reglene innf?res fra ?rsskiftet. Fra da av m? de fleste typer byggeprosjekter undergis en uavhengig kontroll utf?rt av et godkjent kontrollforetak. Rundt 1250 foretak har hittil f?tt sentral godkjenning for ? ut?ve uavhengig kontroll.

? Det har tidligere v?rt ansl?tt at behovet ligger i st?rrelsesorden tre tusen kontrollforetak, og det er viktig at hele landet blir tilfredsstillende dekket. Selv om tiden begynner ? bli knapp har vi tro p? at dette vil falle p? plass, sier Olav ?. Berge, spesialr?dgiver i Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet h?ndterer sentral godkjenning av kontrollforetak. Kriteriene det bygges p? er medarbeidernes kompetanse, dokumentert erfaring og at foretaket har et tilfredsstillende kvalitetssystem.

Norges Eiendomsakademi arrangerer for tiden kurs i en rekke st?rre byer for ? bidra til at hele landet f?r et tilstrekkelig antall godkjente kontroll?rer innen nytt?r. De aller fleste deltakerne er takstmenn eller byggmestere, og har solid byggfaglig plattform.

Trenger kurs

? Med et kontrollkurs f?r de i tillegg kunnskap om en rekke tilgjengelige verkt?y og systemer som er n?dvendige for ? fylle rollen som kontroll?r etter de nye forskriftene, sier Henning K. M?llerl?kken, administrerende direkt?r i Norges Eiendomsakademi.

Bergen, Stavanger, Troms?, Kristiansand, Trondheim og Oslo st?r allerede p? kursplanen. Flere byer kan komme i tillegg, avhengig av behov og interesse.

? Innf?ringen av uavhengig kontroll har v?rt utsatt to ganger. Dette har nok medvirket til at en del av de som er aktuelle for slike oppdrag fortsatt sitter p? gjerdet. N? b?r de bruke anledningen til ? kvalifisere seg, sier Odd Flobakk, som foreleser p? kursene.

Flobakk er ingeni?r og bedrifts?konom med bakgrunn fra Forsvarsbygg. I regi av Norges Eiendomsakademi kommer han i l?pet av h?sten til ? gi oppl?ring innen en rekke emner som til sammen kvalifiserer til kontrolloppdrag.

F?rre byggefeil

? B?de prosjektering og utf?relse skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal bekrefte at den kontrollerte virksomheten har tilfredsstillende systemer og rutiner, og at kvalitetssikring er utf?rt og kan dokumenteres.

V?trom og lufttetthet er viktige kontrollpunkter. For st?rre bygg kreves det ogs? kontroll av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet, geoteknikk og brannsikkerhet. Det er tiltakshaver som skal s?rge for at uavhengig kontroll blir utf?rt.

Bakgrunnen for de nye reglene er ?nsket om ? redusere antall byggefeil i Norge.
Kommunal- og regionaldepartementet la opprinnelig opp til ? innf?re ordningen fra januar 2011. Utsettelsene skyldes s?rlig behovet for ? s?rge for at det finnes tilstrekkelig mange godkjente kontrollforetak i hele landet.

Kontaktpersoner
Henning K. M?llerl?kken, administrerende direkt?r, Norges Eiendomsakademi, telefon 982 04 711
Odd Flobakk, foreleser p? kurs i uavhengig bygningskontroll, telefon 958 90 008
Olav ?. Berge, spesialr?dgiver, Direktoratet for byggkvalitet, telefon 977 31 821
Norges Eiendomsakademi er et undervisningsakademi som er kjent for ? gi gode og etterspurte undervisningstilbud innen fast eiendom. Vi tilbyr takstutdanning, byggelederutdanning og utdanning i eiendomsforvaltning. Vi gir ogs? oppdrag til v?re kunder. Norges Eiendomsakademi har landets eneste takstutdanning som svarer til de Euopeiske kravene. Vi gir deg den mest kvalitetssikrede takstutdanningen.

Similar Posts