Skole

Trine Skei Grande: Livslang l?ring m? bli en realitet

Imidlertid har vi fortsatt et godt stykke igjen f?r vi kan si at livslang l?ring er en realitet. Det krever en bred innsats ? innenfor b?de grunn- og videreg?ende oppl?ring, p? universiteter og h?yskoler, og i privat og offentlig sektor. S?rlig relevant er det ? satse p? voksenoppl?ringen ? b?de innenfor studieforbundene og i forhold til nettbasert undervisning. Venstre vil ha en full gjennomgang av voksenoppl?ringstilbudet, blant annet for ? sikre at livslang l?ring blir en realitet.
N?r det gjelder studieforbundene vet vi at aktiviteten har ?kt, men fra en krympende pott. Trange rammer bidrar til mindre kompetanseheving og f?rre nye initiativ. Det er uheldig, n?r kompetanseutfordringene endres s?pass fort.
Ogs? nettskolene m? f? mulighet til ? videreutvikle seg. Nettskoler og nettbasert undervisning gir en unik mulighet for omstilling, all den tid kunnskap i ?kende grad er ferskvare. Denne typen utdanningstilbud er ogs? et viktig integreringstiltak for alle som er arbeidsf?re, men som av ulike ?rsaker faller utenfor i samfunnet. I tillegg er nettpedagogikk og st?rre fleksibilitet er en av flere veier som b?r pr?ves ut for ? f? ned frafallet i videreg?ende skole. Endelig er det en gang slik at folk bor der de bor, men kompetanse har b?de den enkelte og samfunnet behov for uansett. Nettbasert undervisning gir muligheter, slik de gamle brevskolene en gang gjorde det.
En reell satsing p? livslang l?ring m? derfor inneb?re et sterkere fokus p? de ulike tilbudene innen voksenoppl?ringsfeltet. Her m? b?de offentlige og private spille p? lag for ? frem de mange suksesshistoriene som finnes ? og som kan bidra til et l?ft for dette utdanningstilbudet. Her har NKS Nettstudier en viktig rolle ? spille, noe jeg regner med at dere ogs? vil gj?re!
Trine Skei Grande,
leder i Venstre

NKS ble etablert i 1914 av Ernst G. Mortensen. I l?pet av nesten 100 ?r har mer enn tre millioner nordmenn tatt utdanning via NKS. NKS samarbeider med en rekke h?yskoler og tilbyr sammen med dem et bredt spekter av h?yskolestudier p? nett.
Studentene f?r vitnem?let sitt fra samarbeidende h?yskole. I tillegg finnes et godt tilbud innen yrkesrettet utdanning.
For mer informasjon, kontakt: Markedssjef Cecilie Bryner – mob 97090996

Similar Posts