Læring

Trondheims-l?rere p? vei til FN i New York

Trondheims-l?rere p? vei til FN i New York
06-03-2012 11:19 FN-sambandet Ranveig Gissinger og Trine Frig?rd fra Bybroen videreg?ende skole er to av 17 l?rere som l?rdag 10. mars reiser p? studietur til FN i New York, i regi av FN-sambandet.

Ranveig Gissinger og Trine Frig?rd fra Bybroen videreg?ende skole er to av 17 l?rere som l?rdag 10. mars reiser p? studietur til FN i New York, i regi av FN-sambandet.
– Det blir spennende ? se hvordan den norske FN-delegasjonen og diplomatiet jobber overfor andre kulturer og land, spesielt i lys av det som foreg?r i Midt-?sten og Syria akkurat n?, sier Ranveig Gissinger og Trine Frig?rd ved Bybroen videreg?ende skole.
– Vi gleder oss til ? ta pulsen p? FN-systemet og oppleve internasjonale beslutninger p? n?rt hold, sier de to l?rerne.
Variert program
I New York vil de bli tatt i mot av den norske FN-delegasjonen som har laget et innholdsrikt program for deltagerne. De vil ogs? bli bedre kjent med FN?s hovedorgan som Sikkerhetsr?det og Generalforsamlingen, samt noen av FN?s underorganisasjoner.
– Demokratiske og overnasjonale organisasjoner som FN er helt n?dvendige for en rettferdig verden. Det er viktig for oss at barn og unge kjenner til det arbeidet FN gj?r, sier Helga Hjetland, styreleder i FN-sambandet.
Inspirasjon til undervisningen
L?rerne kommer fra ni ulike skoler som er s?kalte ?FN-skoler?, det vil si medlemmer i FN-sambandets skolenettverk. Studiereisen arrangeres i samarbeid med den norske FN-delegasjonen i New York, og er en veletablert mulighet for norske l?rere til ? f? f?rsteh?ndskunnskap om FN.
– Vi h?per studiereisen kan inspirere l?rerne til ? bringe FN-kunnskap ut i klasserommene og vekke politisk og global interesse blant de unge, sier Kari Solholm, generalsekret?r i FN-sambandet.
Kontaktinformasjon:
?nsker du ? intervjue l?rerne eller f? annen informasjon, ta gjerne kontakt.
Bilder vil fortl?pende publiseres for presse p? http://www.flickr.com/photos/fn-sambandet
L?rerne vil blogge p? FN-bloggen.
Kontakt l?rere:
Ranveig Gissinger, tlf. 976 70 586, e-post [email protected]
Trine Frig?rd, tlf. 970 75 132, e-post [email protected]

A to już wiesz?  Paal Flaata: To konserter f?r storefri

FN-sambandet er informasjonskontoret om FN – som jobber med ? spre informasjon om FN og FN-relaterte sp?rsm?l i Norge.
Les mer p? www.FN.no og f?lg l?rerne p? FN-bloggen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy