SE

Tryckande sol orsakar hälsoproblem bland sockerrörsarbetare

H?rt arbete under en het sol orsakar hälsoproblem för sockerrörsarbetare i Costa Rica, exempelvis i form av huvudvärk, illam?ende och njurp?verkan. Förekomsten av besvär förväntas dessutom öka i takt med de p?g?ende klimatförändringarna, enligt en avhandling fr?n Ume? universitet.

H?rt arbete i solhettan i tropiska länder orsakar ofta undervätskning, dehydrering, och negativa hälsoeffekter. Enligt de studier som Jennifer Crowe, doktorand vid enheten för epidemiologi global hälsa, har genomfört bland sockerrörsarbetare i Costa Rica har m?nga regelbundna problem med huvudvärk, hög puls, feber, illam?ende, andningssv?righeter och yrsel under skördetiden.

Urinprover som har tagits före och efter arbetsskiften visar att dehydrering är vanligt bland skördearbetarna. M?nga uppvisar ocks? tecken p? potentiell njurskada eftersom urinproverna bland annat inneh?ller proteiner, samt röda och vita blodkroppar.
? Resultaten p?visar oroväckande hälsoproblem bland män som skördar sockerrör. De har ett h?rt arbete, vilket kombineras med höga temperaturer och ett l?gt vätskeintag, vilket gör att m?nga blir sjuka och även riskerar att drabbas av riktigt allvarliga tillst?nd, som exempelvis stroke, säger Jennifer Crowe, anställd vid det nationella universitetet i Costa Rica, som har genomfört studien som en del av sitt avhandlingsarbete vid enheten för epidemiologi och global hälsa, Ume? universitet.
I en av sina studier har hon beräknat arbetarnas energi?tg?ng vid sockerrörsskörd och hon har även undersökt vid vilken lufttemperatur gränsen g?r för att arbetarna ska riskera att bli överhettade, eller drabbas av en potentiellt livshotande sjukdom. Jennifer Crowe har även genomfört mätningar av lufttemperaturer ute p? sockerrörsfält och hon konstaterar i avhandlingen att temperaturgränsen ofta uppn?s redan vid ?ttatiden p? morgonen, vilket innebär en ökad risk för allvarliga hälsoeffekter under resten av arbetspasset.
Hon anser vidare att lantarbetare i tropiska länder har en ökad risk att drabbas av hälsorelaterade komplikationer relaterade till sitt arbete och att risken förväntas öka ytterligare i takt med de p?g?ende klimatförändringarna. Sockerrörsskörd i Costa Rica genomförs huvudsakligen genom att sockerrören skärs loss fr?n plantan med machete och arbetet genomförs av arbetare, inte sällan fattiga invandrare, som har d?liga anställningsförh?llanden. Sockerrörsarbetarna drabbas ofta av en kronisk njursjukdom, som sannolikt är relaterad till deras arbetsförh?llanden.
Enligt Jennifer Crowe visar studieresultaten att det finns ett akut behov av att förbättra sockerrörsarbetarnas arbetsförh?llanden och resultaten är ocks? betydelsefulla för att forskare bättre ska kunna först? förekomsten av olika njursjukdomar, b?de i Centralamerika och andra delar av världen.
? Avhandlingen visar varför den hetta som sockerrörsarbetarna utsätts för under arbetet är en viktig fr?ga, och den bidrar ocks? till först?elsen av de negativa hälsoeffekter som värmen bär med sig. Förhoppningen är att de data som vi presenterar ska leda till rättvisa och anständiga arbetsförh?llanden och en förbättrad hälsa för sockerrörsodlare, b?de i dag och i framtiden, med tanke p? de p?g?ende klimatförändringarna, säger Jennifer Crowe.
Avhandlingen är publicerad digitalt
Jennifer Crowe kommer fr?n Eureka, Illinois, USA och bor i Atenas, Costa Rica. Hon är anställd vid det nationella universitetet i Costa Rica och är doktorand vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Ume? universitet.
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Jennifer Crowe
Telefon: 070-274 17 87
E-post: [email protected]
Om avhandlingen
Fredagen den 24 oktober försvarar Jennifer Crowe, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln: Värmeexponering och hälsoutfall bland Costa Ricanska sockerrörsskördare (Engelsk titel: Heat exposure and health outcomes in Costa Rican sugarcane harvesters.) Opponent: Professor Linda Forst, Environmental and Occupational Health Sciences, School of Public Health, University of Illinois at Chicago, USA. Huvudhandledare: Maria Nilsson.
Disputationen äger rum kl. 09.00, vid Norrlands universitetssjukhus, Sal 135, Allmänmedicin.

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Handbollsspelaren Edijana Dafe   #Janni Larsson   #Jonas Leandersson   #Svenska Spels