SE

Tryggare jobb och bättre bemanning – en förutsättning för bra sk?nsk v?rd

Tryggare jobb och mindre administration. Det är n?gra av de saker som Miljöpartiet de gröna i Sk?ne vill göra för att locka fler till jobb inom hälso – och sjukv?rd.

Utan personalen stannar sk?nsk v?rd. Men regionen st?r inför flera utmaningar när det gäller bemanning p? sjukhus och v?rdcentraler där det idag r?der brist p? b?de sjuksköterskor, läkare och barnmorskor. Och ett ännu större behov är att vänta.

– Sk?ne st?r inför stora utmaningar v?rden när det gäller att hitta hälso-och sjukv?rdspersonal. Det är helt enkelt sv?rt idag att rekrytera folk eftersom Sk?ne behöver s? m?nga. Att endast lova mer personal h?ller inte. Att säkra en trygg v?rd handlar lika mycket om att se till att det finns kompetent och välutbildad personal att fylla platserna med. Och det gör det inte idag, säger Anders ?kesson, Miljöpartiet de Gröna i Sk?ne.
Men det vill vi ändra p?. Miljöpartiet de gröna tar nu krafttag för att göra regionens jobb ännu mer attraktiva. Miljöpartiet de gröna driver fr?gan för jämlik lön. Högre lön motiverar fler att vidareutbilda sig, n?got som verkligen behövs. Vi vill att en barnmorska ska f? mer i lön (med ett större lönelyft). Dessutom ska den som jobbar inom Region Sk?ne enklare kunna vidareutbilda sig. Detta ska ske genom ett kompetenskonto där arbetsgivaren tillsammans med den anställda sparar pengar till kompetensutveckling. För varje slant som sätts in p? kontot bidrar regionen med lika mycket. Regionen lägger allts? till lika mycket som anställda sparar undan.
– Dessutom minskar d? risken att region Sk?ne förlorar kompetent personal till landsting där den ekonomiska uppmuntran finns. Trots dagens insatser har vi inte jämlika och jämställda löner inom Region Sk?ne, säger Yngve Petersson Miljöpartiet de Gröna i Sk?ne.
Region Sk?ne är en av Sk?nes största arbetsgivare och har därmed ett stort ansvar för att all personal ska m? bra och kunna göra sitt jobb s? bra det bara g?r. Men m?nga av de nära 30 000 anställda arbetar idag under stor press med alltför hög arbetsbelastning och tempo. MP menar att tillräckliga resurser och arbetsro är ett m?ste för att trivas p? jobbet och kunna utföra det man ska.
– Ett problem är att oönskade deltider. Trygga anställningar ska vara en självklarhet i framtiden. Vi menar att visstidsanställda i region Sk?ne ska erbjudas en tjänst inom max 2,5 ?r, säger Yngve Peterson.
Regionens anställda ska i framtiden kunna fokusera mer p? människa än p? pappersarbete och dokumentation. Miljöpartiet vill därför att det administrativa arbetet ska minska omg?ende.
Miljöpartiet de gröna jobbar ocks? för att fler personer med olika bakgrund ska f? jobb i sk?nsk hälso-och sjukv?rd. I framtidens sk?nska hälso-och sjukv?rd ska utländsk bakgrund ses som en särskild merit vid rekrytering.
Anders ?kesson (MP)
Regionr?d i Region Sk?ne med sjukv?rds – och tandv?rdsansvar
[email protected]
[email protected]
Tele 0705-173286
Yngve Petersson (MP)
Vice ordförande V?rdproduktionsberedningen
[email protected]
Tel: 070-515 80 38

Miljöpartiet de gröna i Sk?ne är en regionorganisation för Miljöpartiets kommunavdelningar i Sk?ne. Organisationen arbetar för ett grönare Sk?ne b?de p? en regional och kommunal niv?.
Miljöpartiet i Sk?nes hemsida0100Skicka som e-post
Share this

Similar Posts