Tryggare start för nya sjuksköterskor genom satsning p? bas?r

Nästa ?r kommer nyexaminerade sjuksköterskor p? Sahlgrenska Universitetssjukhuset f? en tryggare arbetsstart. D? startar ett kliniskt bas?r som ger dem en ordentlig introduktion till det praktiska omv?rdnadsarbetet.
Med start i mars 2015 kommer Sahlgrenska Universitetssjukhuset att l?ta alla nyexaminerade sjuksköterskor, med max 3-4 m?naders erfarenhet, g? ett kliniskt bas?r. Det kliniska bas?ret innebär att sjuksköterskorna f?r ett ?r av klinisk träning, det vill säga praktisk övning av omv?rdnadsarbetet, samtidigt som de arbetar som sjuksköterskor. Första ansökningstillfället är i slutet av 2014.
Bakom initiativet till det kliniska bas?ret st?r Anne Sk?nberg, senior advisor inom HR-fr?gor p? Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
? Jag hoppas att det här ska f? sjuksköterskorna att känna att vi satsar p? dem och stärker dem i deras yrkesroll. De ska känna sig ännu mer förberedda och redo att axla rollen som ledare i sjukv?rden. Även om de har en hög kompetens redan när de examineras s? vet vi att det kan kännas tryggt att f? en introduktion till det kliniska arbetet, säger hon.
Startar tv? g?nger om ?ret
Man beräknar att cirka 100-150 sjuksköterskor ska g? bas?ret varje ?r, vilket ska starta en g?ng i mars och en g?ng i september. Bas?ret kommer att vara uppdelat i tv? perioder: sex m?nader inom en kirurgisk specialitet och sex m?nader inom en medicinsk specialitet.
? Det här ger sjuksköterskorna en chans att träna p? de kliniska momenten i omv?rdnadsarbetet och att vara arbetsledare p? kvällar och helger. Att vara ledare för omv?rdnaden är ju en viktig del av sjuksköterskans arbete, säger Anne Sk?nberg.
Sjuksköterskorna kommer löpande under ?ret att f? omv?rdnadshandledning av en erfaren sjuksköterska. Det blir även tv? utbildningstillfällen varje m?nad, där sjuksköterskorna f?r en chans att lära sig mer om allt fr?n patientdatasystem och säkerhetsfr?gor till hur man v?rdar patienter i livets slutskede. När hela ?ret är avklarat kommer sjuksköterskorna att belönas med diplom och en högre grundlön, med exakt hur mycket är ännu inte klart.
Projekt som förhoppningsvis blir permanent
Det kliniska bas?ret p? Sahlgrenska Universitetssjukhuset kommer att starta som ett tv??rigt projekt som ska utvärderas löpande. Därefter är tanken att det ska bli standard för nyexaminerade sjuksköterskor, som saknar ordentlig tidigare erfarenhet av v?rdarbete.
? V?rden blir mer och mer specialiserad men även mer tekniskt utmanande. Det kräver att sjuksköterskorna är mer förberedda för den utvecklingen. Även om andra yrkesgrupper ocks? är viktiga ser vi sjuksköterskor som en strategiskt viktigt grupp att satsa p?, säger Anne Sk?nberg.
Projektet med det kliniska bas?ret kommer att ledas av projektledaren Lena Hagelqvist, v?rdenhetschef p? Kirurgmottagningen p? Sahlgrenska sjukhuset. Till sin hjälp har hon HR-specialisterna Gunilla Lejdström och Mona-Lis Gustafsson, som är experter p? fr?gor som rör bemanning och arbetstider.

Fakta: P? g?ng redan 2001
Redan 2001 skickade d?varande Socialstyrelsen en remiss om att utbildningen för sjuksköterskor skulle läggas om. Remissförslaget innebar att de skulle f? en motsvarighet till läkarnas AT-tjänstgöring, eftersom Socialstyrelsen ans?g att den teoretiska delen av sjuksköterskeutbildningen var bra, men att det fanns svagheter i den kliniska träningen. I slutändan ledde det inte till n?gon förändring, men m?nga sjukhus har p? senare tid försökt skapa egna varianter av en tjänstgöringsperiod för sjuksköterskor.
Kontaktpersoner:
Anne Sk?nberg, senior advisor inom HR-fr?gor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 0702-01 75 62 eller [email protected]

Lena Hagelqvist, projektledare och v?rdenhetschef, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 031-342 84 52 eller [email protected]

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling till?ter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter fr?n hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukv?rden.4300Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top