SE

Tufft för afasilinjerna

Fem folkhögskolor i landet erbjuder personer med afasi spr?klig och kommunikativ träning under ett till tre ?r. Folkhögskolornas afasilinjer är en väg för att kunna leva ett s? självständigt liv som möjligt, kunna delta p? lika villkor i samhällslivet och komma tillbaka till arbetslivet genom. Deltagarna f?r spr?klig och kommunikativ träning. Men en rad olika omständigheter har gjort det sv?rt att delta p? utbildningarna.
– Det är en djupt olycklig utveckling eftersom studierna p? afasilinjerna medför en social utveckling för m?nga, säger Afasiförbundets ordförande Lars Berge-Kleber.
Samtliga fem folkhögskolor som idag har afasilinjer upplever att allt färre söker till utbildningarna. Det beror p? flera samverkande faktorer: minskade anslag fr?n Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att marknadsföra och genomföra kurser. Det är även sv?rt för kursdeltagarna att f? ekonomiskt stöd för att bekosta boende och mat. Dessutom hindras m?nga av att de inte beviljas personlig assistans och riksfärdtjänst för att delta p? kurserna.
Afasiförbundet har tillsammans med de fem folkhögskolorna skickat en skrivelse till statsr?det ?sa Regnér som är ansvarig för funktionshindersfr?gor i regeringen.
– Fr?gorna är komplexa och spänner över flera politikomr?den. Därför är det är viktigt att statsr?d ?sa Regnér uppmärksammar fr?gorna, menar Lars Berge-Kleber.

Kontakt:
Lars Berge-Kleber, Förbundsordförande Afasiförbundet, telefon: 070-312 74 54 e-post: [email protected]
Ulrika Helgason, ansvarig för afasilinjen p? Sundsg?rdens folkhögskola (Helsingborg), telefon. 042-19 38 22, e-post. [email protected]
Lena Thelaus, ansvarig för afasilinjen p? Oskarshamns folkhögskola (Oskarshamn), telefon: 0491-768 115, e-post: [email protected]
Cristina Negutz, ansvarig för afasilinjen p? Alma folkhögskola (Stockholm), telefon: 0732-560 436, e-post. [email protected]
Krister Enström, ansvarig för afasilinjen p? Forsa folkhögskola (Hudiksvall), telefon: 073-074 45 19, e-post: [email protected]
Rigmor Isaksson, ansvarig för afasilinjen p? Edelviks folkhögskola (Burträsk), telefon: 070-641 41 81, e-post: [email protected]
Afasiförbundet
Afasi uppst?r efter en förvärvad hjärnskada. Vanligtvis beroende av en stroke, men även tumörer eller traumatiska skador som trafikolyckor, idrottsskador och gatuv?ld. Cirka 12 000 personer f?r afasi som en följd av stroke varje ?r. En tredjedel av dessa är i yrkesverksam ?lder.
Spr?kstörning är en medfödd funktionsnedsättning som p?verkar talet, spr?kförst?elsen eller användningen av spr?ket.
B?de afasi och spr?kstörning är osynliga funktionsnedsättningar. Att ha sv?rt att kommunicera gör det ofta besvärligt att vara delaktig i samhället p? lika villkor som andra.
M?nga med afasi har även en kognitiv och/eller en fysisk funktionsnedsättning.
Viktiga fr?gor för Afasiförbundet är hälso- och sjukv?rd, livsl?ng rehabilitering, hjälpmedel, universell utformning/tillgänglighet, skolfr?gor och vuxenutbildning.
V?r utg?ngspunkt är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och allas lika värde.
Afasiförbundets läns- och lokalföreningar anordnar mötesgrupper, studiecirklar, föredrag, utbildningar och utflykter för medlemmar. Länk till Afasiförbundets föreningar
P? Mötesplats Afasi tränar människor med afasi sitt spr?k i digital miljö.
Talknuten arbetar med fr?gor som rör barn med spr?kstörning och deras föräldrar.
Afasifonden ger stöd till människor med afasi samt forskning och utveckling av rehabiliterings- och habiliteringsmetoder.
Afasiförbundet
webb: www.afasi.se
telefon: 08-545 663 60
e-post: [email protected]

Bifogade filer
220000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts