SE

Ume?-studie i fysioterapi topprankas

Erik Rosendahl och medarbetare vid Ume? universitet ligger bakom en av världens 15 mest betydelsefulla fysioterapistudier genom tiderna. Artikeln, som handlar om hur intensiv träning p?verkar äldre människors balans och styrka, anses ha stor betydelse för att utveckla ämnet fysioterapi.
? Det viktigaste med utmärkelsen är att betydelsen av rehabilitering för äldre personer med funktionsnedsättningar uppmärksammas. Utnämningen ger samtidigt extra energi till oss att g? vidare med v?r forskning, säger Erik Rosendahl, förste författare till studien och docent i fysioterapi vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.
Utnämningen offentliggjordes i veckan p? PEDro ? the Physiotherapy Evidence Database ?? en databas som inneh?ller över 28 000 originalstudier och översikter inom fysioterapi som bedömts avseende metodologisk kvalitet. Topplistan har satts samman av en internationell expertkommitté. Den topprankade artikeln fr?n Ume? universitet, som inneh?ller resultat fr?n studien The Frail Older People ? Activity and Nutrition Study in Ume? (the FOPANU Study), är den enda fr?n Sverige som hamnar p? topp 15 i världen. Ett motiv till topplaceringen är att studien var den första i världen som utvärderade hur äldre personer med p?taglig fysisk eller kognitiv funktionsnedsättning, inklusive demens, p?verkas av intensiv fysisk träning.
? Världens befolkning blir äldre, och rehabilitering och v?rd av v?ra äldsta och sköraste personer, inte minst de med demens, blir allt viktigare b?de kliniskt och inom fysioterapeutisk forskning. M?let med v?r studie var att utveckla ett lättanvänt, tydligt och effektivt träningsprogram för äldre människor p? särskilda boenden, säger Erik Rosendahl.
I studien fr?n ?r 2006 deltog 191 deltagare. Medel?ldern var 85 ?r, och hälften var drabbade av demens och tv? tredjedelar kunde inte resa sig upp fr?n en stol själva. Efter tre m?naders högintensiv träning fick deltagarna bättre balans, styrka och g?ngförm?ga. Det högintensiva funktionella träningsprogrammet ? the High-Intensity Functional Exercise (HIFE) Program ? visade sig vara lika tillämpbart för personer med demens som för personer utan demens.
? Deltagarna upplevde ocks? att det var väldigt positivt att träna, och uppföljande studier visar att de b?de blev mer självständiga i dagliga aktiviteter och hade lägre risk för att falla, avslutar Erik Rosendahl, som för närvarande h?ller p? att slutföra en ny studie ? the Ume? Dementia and Exercise (UMDEX) Study ? som utvärderar effekten av högintensiv träning bland 186 äldre personer med demens.

Mer information om PEDro och topplistan

Kontakta gärna:
Erik Rosendahl
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Ume? universitet
090-786 91 37
[email protected]
Pressbild

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts