SE

Ume? universitet f?r ge lärarutbildning i samiska

Universitetskanslersämbetet har beslutat att Ume? universitet ? som enda lärosäte i Sverige ? ska f? utfärda ämneslärarexamen i samiska. Utbildningen planeras starta hösten 2015.
? Det är mycket positivt att vi nu f?r denna möjlighet eftersom det finns ett stort behov i Norden av lärare inom de samiska spr?ken, säger Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan vid Ume? universitet.

Ämneslärarutbildning i samiska har tidigare inte funnits i Sverige. Fram till 2011 var det änd? möjligt att skaffa sig behörighet att undervisa i ämnet. Men denna möjlighet försvann i och med den senaste lärarutbildningsreformen.

Förra ?ret fick Ume? universitet ett nationellt ansvar för ämneslärarexamina i samiska av regeringen. I samband med detta ansökte universitetet om examensrätt och nu har allts? beslutet tagits.

Utbildningen, som är tänkt att starta hösten 2015, är i första hand planerad för nordsamiska för att sedan byggas ut till sydsamiska och lulesamiska. Universitetskanslersämbetets beslut ger Ume? universitet examensrätt för ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan och grundskolans ?rskurs 7-9, vilket ocks? ger behörighet att undervisa i ?rskurs 4-6.

Samiskan har officiellt status som nationellt minoritetsspr?k i Sverige och samer erkänns b?de som nationell minoritet och som urfolk. Tillhörigheten till en nationell minoritet ger samer bosatta i Sverige rätt att lära sig, utveckla och använda sitt spr?k.
? Samtidigt är de samiska spr?kens ställning i s?väl samhälle som skola svag. F? elever har möjlighet till en skolg?ng där samiskan f?r tillräckligt med utrymme. Ett av problemen är bristen p? utbildade lärare. Att vi nu f?r examensrätt är därför ett viktigt steg i rätt riktning, säger Maria Löfgren.
Läs mer om Universitetskanslersämbetets beslut
För ytterligare information, kontakta gärna:
Maria Löfgren, rektor för Lärarhögskolan, Ume? universitet
Telefon: 070-333 65 89
E-post: [email protected]

Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.2000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Om Medborgarskolan Medborgarskolan