SE

Ume? universitet satsar p? övningsskolor i Örnsköldsvik

Med början i höst kommer lärarstudenter vid Ume? universitet att kunna fullgöra huvuddelen av sin verksamhetsförlagda utbildningvid övningsskolor i Örnsköldsvik. Det möjliggörs genom en överenskommelse som universitet och kommunen gjorde under v?ren.
Syftet med övningsskolor och övningsförskolor är att höja kvaliteten i lärarutbildningen och stärka lärarstudenternas yrkesutveckling. Skickliga lärare vid övningsskolorna f?r möjlighet att medverka i de blivande lärarnas utbildning. Modellen möjliggör ocks? ett närmare samarbete mellan universitetets lärarutbildare och skolans handledare. Övningsskolor är en fem?rig försöksverksamhet beslutad av regeringen, särskilda statsbidrag är avsatta för verksamheten.
Örnsköldsviks gymnasieskola först ut
Ume? universitet och Örnsköldsviks kommun har kommit överens om att redan denna höst bedriva övningsskola vid Örnsköldsviks gymnasium (Nolaskolan och Parkskolan). I planeringen ing?r ocks? en grundskola med tillhörande förskolor. Vilken är i dagsläget inte beslutat men flera rektorer har anmält intresse. Försöksverksamheten kommer allt eftersom utvecklas och omfattningen öka. För skolorna innebär försöket b?de ett ökat inflytande över den verksamhetsförlagda utbildningen och att skolbaserad forskning underlättas genom studenternas närvaro.
? Det är jätteroligt att vi blivit utvalda, det visar att vi har en bra skolverksamhet i Örnsköldsvik. Vi har en tydlig ambition att knyta den pedagogiska verksamheten mot forskning för att ytterligare utveckla undervisningen. Övningsskolorna blir en fantastisk möjlighet för oss, säger Astrid Täfvander, chef för
bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.
Nav för skolutveckling
Antalet övningsskolor och övningsförskolor kommer att vara begränsat. Tanken är att övningsskolorna ska fungera som nav, varifr?n erfarenheter ska spridas och ge näring till andra skolors utveckling.
För att f? vara övningsskola krävs bland annat ett gott ledarskap och att skolan kan visa ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det ska finnas tillg?ng till lärare med handledarutbildning i s?dan utsträckning att varje lärare endast ska handleda ett f?tal studenter. Det bör ocks? finnas anställda förstelärare p? skolan.
? Alla lärare p? v?ra övningsskolor kommer att f? handledarutbildning, oavsett om de ska fungera som handledare eller inte. Närvaron av studenter p? v?ra övningsskolor kommer säkerligen att berika
verksamheten med m?nga intressanta diskussioner kring lärande. Förhoppningsvis kommer ocks? v?r framtida försörjning av lärare att gynnas när vi f?r möjlighet att visa den verksamhet vi bedriver, säger Kristina Rastbäck, utvecklingschef vid bildningsförvaltningen i Örnsköldsvik.

Ytterligare information
Astrid Täfvander, chef för bildningsförvaltningen Örnsköldsvik 070 ? 190 25 52.
Kristina Rastbäck, utvecklingschef bildningsförvaltningen 070 ? 190 90 55.

0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy