Underbeforskning bidrar till en ojämlik v?rd

För att komma till rätta med de växande hälsoskillnaderna i samhället planerar regeringen att tillsätta en kommission för jämlik hälsa. Det l?ngsiktiga m?let är att sluta de p?verkbara hälsoklyftorna inom en generation. Kommissionen ska bland annat identifiera vad det är som orsakar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper och lämna förslag p? hur dessa kan minskas.

Svenska Läkaresällskapet välkomnar den planerade kommission, och vill i detta sammanhang ocks? lyfta vikten av en mer jämlik forskning. Det finns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhällsgrupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar.
– Om vi ska kunna driva en jämlik v?rd, som är fri fr?n omotiverade skillnader, m?ste det förutom att den kunskap som finns i dag ska komma alla till del p? ett likvärdigt sätt, ocks? finnas likvärdiga möjligheter till forskning och utvecklande av ny kunskap, oberoende av vilken sjukdom det gäller och vem som är drabbad, säger Kerstin Nilsson, Läkaresällskapets ordförande.
– S? ser det inte ut i dag! Det finns stora skillnader i tillg?ng till god forskning inom olika omr?den i medicinen. Särskilt när det gäller äldre, multisjuka eller p? annat sätt utsatta grupper, är bristen p? god forskning ofta iögonenfallande, avslutar Kerstin Nilsson.

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top