SE

Unga lever isolerat i en oförutsägbar diktatur

?tta unga personer har frivilligt valt att kliva in i ett diktatoriskt samhälle med strikta regler och stora begränsningar. Men hur tufft blir det att förlora sin frihet och sina rättigheter? Hur p?verkas ungdomarna av att ständigt lyda under diktatorns lagar? Dessutom st?r 100 000 kronor p? spel ? men ingen deltagare vet vad som krävs för att vinna dem. UR:s serie Diktatorn har premiär 28 oktober i SVT2 och p? UR:s Youtubekanal Tänk till. Navid Modiri är länken mellan diktatorn och deltagarna.
En sv?r prövning väntar deltagarna som ska vistas i en simulerad diktatur i ?tta dygn ? om de inte tvingas ut eller själva avbryter i förtid.
Miljön i diktaturen är instängd och begränsad, glädjeämnena f?. Fönstren är övertäckta och det finns ingen möjlighet till kontakt med omvärlden. Diktatorn bestämmer, och reglerna är h?rda. Men alla regler är inte tydliga. Vad som krävs för att vinna är inte uttalat. Inte heller vad som ligger bakom att deltagare plötsligt försvinner. Vem vet om diktatorn är nöjd med hur det monotona meningslösa arbetet utförs? Kommer deltagarna st? ut med de l?nga och tomma timmarna av ensamhet under uteg?ngsförbuden? Eller blir det konflikterna med de andra som tär mest? Alla deltagare har starka men skilda ?sikter om det svenska samhället.
Navid Modiri är diktatorns budbärare. Han förmedlar order till deltagarna och ger information till tittarna. I varje avsnitt görs fördjupande paralleller till verkliga diktaturer. Syftet med serien är att väcka känslor och att skapa diskussion om diktatur och demokrati, och den egna rollen och det personliga ansvaret i en demokrati.
Tv-serien ska fungera som en ig?ngsättare för diskussion b?de i fikarummet och i klassrummet. Produktionen är utformad för att knyta an till undervisningen i skolan som, enligt skolans styrdokument, ska förmedla respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar p?.
? Genom att vända p? perspektivet och visa hur det skulle vara att leva i en diktatur, p? ett sätt som skapar engagemang och g?r att koppla till ungdomars egen verklighet, hoppas vi öka först?elsen för demokratins värde, säger Charlotte Sifvert projektledare p? UR. F? har funderat över hur livet skulle se ut om vi levde i en diktatur.
Samtliga deltagare har f?tt träffa en psykolog för att säkerställa att de klarar av att vara med, och att de först?tt vad de ger sig in p?. Psykologen har även funnits tillgänglig under och efter inspelningarna. Deltagarna har ocks? haft möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan.
Till serien finns även webbapplikationen Maktfaktorn där unga kan utforska sina
och andras värderingar och rättigheter i en demokrati.
Primär m?lgrupp är 16-26 ?r.
För intervjuer kontakta pressansvarig.
* Statsvetaren Jenny Madestam och psykologen Oskar Henriksson medverkar inte i Diktatorn, som tidigare rapporterat.
OM UR
UR är ett frist?ende public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
www.ur.se01800Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Anna Spjuth   #Executive People   #VD   #Yoji Kasajima