Læring

Ungdomsskolen ? tilpasset jenter og flinke elever

HiH-forsker med unders?kelse i Harstad-skolene: – Guttene har lavere indre motivasjon for skolearbeid; rapporterer om mindre innsats; og opplever l?rere som mindre st?ttende enn jentene gj?r.

Psykolog og f?rstelektor Tor J Schjelde ved H?gskolen i Harstad, seksjon for barnevernspedagogutdanning, gjennomf?rte i v?r en unders?kelse blant ungdomsskoleelever i Harstad kommune.

Rapporten foreligger n?, og bygger p? svar fra 86,5% av samtlige elever p? 8., 9. og 10. klassetrinn ved de syv ungdomsskolene i Harstad.

Unders?kelsen ser n?rmere p? indre motivasjon for skolearbeid; vurdering av egen innsats; og hjelpes?kende atferd. Men ogs?: opplevelse av skolens l?ringskultur; om oppl?ringen er tilpasset; og om l?rerne oppleves som st?ttende
Unders?kelsen avdekker at n?rmere 60% av elevene var uenige i utsagnet: ?Jeg liker ? gj?re skolearbeid?. Guttene rapporterte om lavere indre motivasjon for skolearbeidet enn jentene. Den indre motivasjonen er lavest blant 10.klassingene.

Resultatene er i samsvar med tidligere forskning, som viser lav indre motivasjon for skolearbeid blant elever p? ungdomsskoletrinnet. Schjelde tolker dette slik at de fleste ungdommene ser p? skolearbeid som et n?dvendig pliktarbeid.

Elever med behov for ekstra hjelp eller spesialundervisning rapporterer om mindre faglig selvoppfattelse; mindre hjelpes?kende atferd n?r de har behov for hjelp; og at de opplever oppl?ringen som lite tilpasset.
Guttene rapporterer om lavere indre motivasjon for skolearbeid enn jentene; de rapporterer om mindre innsats; og opplever l?rerne som mindre st?ttende enn det jentene opplever. Guttene kommer ogs? d?rligere ut karaktermessig.

Funnene i unders?kelsen st?tter opp under p?standen om at ungdomsskolen er best tilpasset jenter og elever med gode karakterer. Utfordringen blir ? tilpasse oppl?ringen til gutter som opplever skolen som lite motiverende og til elever som strever med skolefagene, mener Schjelde.

Han opplyser imidlertid at unders?kelsen avdekker betydelig variasjon mellom skolene. Dette mener han kan vendes til noe positivt, og oppfordrer til ? l?re av hverandre, og ? diskutere hva den enkelte skole kan gj?re for ? snu utviklingen.
——-
Rapporten Motivasjon for skolearbeid blant ungdomsskoleelever i Harstad kommune, kan oversendes ved henvendelse til [email protected]
H?gskolen i Harstad (HiH) skal v?re en lokal og regional vekstkraft. HiH skal, med forankring i nasjonal og global kunnskapsutvikling, tilby kompetanse, forskning og utvikling som styrker landsdelen.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Arve Martinsen   #Hanne Brown   #Kontaktpersoner Gr   #Om Gr