SE

Unik bokrelease: s? blir företag livskraftiga

Organisatorisk resiliens är den första boken p? svenska som handlar om vad som kan göra företag och organisationer motst?ndskraftiga och framg?ngsrika över längre tidsperioder. Tisdag 23 september presenteras den p? Textilhögskolan, och valet av plats är inte en slump.

Resiliens handlar om att kunna anpassa sig efter förändringar, rida ut stormar och ha förm?gan att komma tillbaka efter kriser. Det är en framg?ngsfaktor för företag, men hur gör man egentligen?
Forskare vid Högskolan i Bor?s och Högskolan i Skövde har tittat närmare p? detta och presenterar nu en dynamisk modell som visar hur tekniska, sociala och ekonomiska resurser hänger ihop och p?verkar varandra.
-Tänk dig till exempel ett företag som investerar i ett nytt IT-system, det verkar lovande men det är inte säkert att det leder till ekonomiska resurser. Det kan istället skapa problem om det inte passar in i organisationsstrukturen och medarbetarna har sv?rt att använda det. Medarbetare och i förlängningen kunder riskerar att förlora lojalitet och engagemang, det kan f? stora konsekvenser, säger Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Bor?s och redaktör för boken Organisatorisk resiliens tillsammans med professor Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde.
I boken tas ett helhetsgrepp p? problematiken. Syftet är att bist? med kunskap om hur man som företag ska tänka för att bli varaktigt framg?ngsrika. M?lgruppen är allt fr?n studenter till företagsledare.
-Det är ocks? intressant för bor?sarna. I n?gra kapitel lyfter vi fram regionens livskraftiga textila kluster, därför passar det extra bra att vi har v?r bokrelease p? Textilhögskolan. Boken är unik i sitt slag och det känns väldigt roligt att presentera den, säger Margareta Oudhuis.
Mer info:
Boken kommer att presenteras av professorerna Stefan Tengblad, Högskolan Skövde och Margareta Oudhuis, Högskolan i Bor?s, som är redaktörer och författare till ett flertal kapitel i boken. Professor em Anders Edström, Högskolan i Bor?s och lektor Torbjörn Ljungkvist, Högskolan i Skövde kommer ocks? att presentera sina kapitel om resiliens i företagskluster respektive genom regional företagskultur, b?da med Bor?s och 7-Härad som exempel. Presentationen fokuserar p? hur chefer och verksamhetsutvecklare kan bidra till att göra organisationer resilienta och de mänskliga resursernas betydelse i detta arbete.
I samband med bokreleasen bjuds p? lättare förtäring och det finns möjlighet att köpa boken för 180 kronor. Deltagandet är kostnadsfritt.
Tid: 23 september, 16:15-18:00
Plats:T378a, Textile Fashion Center
Kontaktperson: Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap vid högskolan i Bor?s, 0737-178337.

———————————–
Högskolan i Bor?s bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt v?rdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har 13 300 studenter och 680 anställda.
Högskolan i Bor?s försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas v?ra studenter nära arbetslivet. Vi satsar p? problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. V?ra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Bor?s har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom tre omr?den: biblioteks- och informationsvetenskap, resurs?tervinning samt textil och mode.
Bifogade filer
1000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts