SE

Universitetet utmanar lokalbristen med ny fastighetsavdelning

Som huvudstadsuniversitet med en studentpopulation p? 70 000 studenter st?r universitetet inför stora utmaningar när det gäller att tillgodose behovet av lokaler. Den 1 oktober inrättar Stockholms universitet en ny fastighetsavdelning i syfte att effektivisera arbetet med universitetets samlade lokalbehov.
Lena Lundqvist blir chef för Stockholm universitets nyinrättade fastighetsavdelning. Efter ett flertal chefsroller inom kommun och landsting i Uppsala, med uppdrag att forma processer för strategisk lokalförsörjning i stora organisationer med m?nga aktörer och intressenter, tar nu Lena steget till akademin i Stockholm.
? Huvudstaden växer och det gör även Stockholms universitet. Den nya fastighetsavdelningen och rekryteringen av Lena Lundqvist är centralt för universitetets fortsatta utveckling av studenternas lärandemiljö och forskarnas arbetsmiljö, säger Joakim Malmström, förvaltningschef vid Stockholms universitet.
Universitetet behöver effektiva och flexibla lokaler för en föränderlig verksamhet där m?nga stora institutioner kan verka och samverka. Den nya fastighetsavdelningen ska arbeta s?väl strategiskt som verksamhetsstödjande med fokus p? universitetets samlade lokalbehov. Avdelningen deltar bland annat aktivt i planeringen av Albano i samarbete med Akademiska Hus och KTH. I Albano planeras för 100 000 kvadratmeter universitetslokaler och 50 000 kvadratmeter bostäder.
? Jag ser fram emot att f? bidra i utmaningen med att, i en växande stad och med ett växande universitet, hitta lösningar för den ökade efterfr?gan av lokaler. Placeringen av universitetet i nationalstadsparken är en stor tillg?ng för alla som verkar i omr?det men ställer ocks? höga krav p? innovativa lösningar i hur vi nyttjar v?ra lokaler, säger Lena Lundqvist, fastighetschef vid Stockholms universitet.
För ytterligare information?
Sofia Lagergren, pressekreterare vid Stockholms universitet, mobil [email protected]
Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga omr?det. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se2000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts