SE

?Upprustningen av miljonprogramsomr?dena är en av samhällets stora utmaningar”

?Upprustningen av miljonprogramsomr?dena är en av samhällets stora utmaningar de kommande ?ren och det är glädjande att statsministern lägger stort fokus vid att detta ska ske p? ett miljömässigt och inte minst socialt h?llbart sätt?, säger Marie Linder.
Miljonprogrammen har n?tt sin tekniska livslängd vilket genererar fler utmaningar för bostadsutvecklingen. Med allt större krav p? energieffektivisering st?r fastighetsägarna vid ett vägval. Statsminister Löfven talar uteslutande om renovering av miljonprogrammets hus och produktion av nya bostäder. Reinhold Lennebo, VD p? Fastighetsägarna, hoppas p? att regeringen framöver utformar en bostadspolitik som tar utg?ngspunkt i ett mer effektivt utnyttjande av de befintliga bostadsbest?nden.

Vi vet att utmaningen att underh?llsrenovera i kombination med energieffektivisering ställer stora krav p? strategisk övervägda val. Det finns de som hävdar att miljonprogrammet borde rivas och börjas om p? nytt, men är det verkligen det enda sättet att g? tillväga? Johan Lindholm, Byggnadsordförande tror p? en upprustning av miljonprogrammen, inte minst genom energieffektiviserings?tgärder och en h?llbar bostadspolitik.

Delta p? konferensen och lyssna till Ulrika Jardfelt, VD, Svensk Fjärrvärme, samt Jonas Tannerstad Teknikansvarig, ÖrebroBostäder AB, där fr?gan kring energieffektivisering behandlas med fokus p? konkreta ?tgärder, samt miljonprogrammens möjligheter i social, ekonomisk och ekologisk h?llbarhet kommer presenteras ur ett helhets perspektiv.
Läs artikeln här!

Varmt välkomna!
Konferens 1-2 december 2014
Stockholm, Hotell Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61A
Läs mer om konferensen här >>

Teknologisk Institut är Nordens största utbildningsföretag för kurser, konferenser, och YH. Vi har utbildningarna som gör skillnad för dig och din verksamhet, som gör er lönsammare, kunnigare och effektivare. Varje ?r utbildar vi närmare 12.000 personer inom v?ra kursverksamheter, främst inom Bygg, Fastighet, El, VVS, Energi m.m. Inom Konferenser riktar vi oss främst p? skola- och utbildning, hälso- och sjukv?rd, infrastruktur och samhällsbyggnad, energi, miljö och teknik.1180Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Ali Abunimah   #Christine Petr Nya   #Maya Lagerholm   #Uruguay Ana Vald