SE

Uppsatsstipendium: Studenter prisas för uppsatser om arbetsmiljö

I dag offentliggörs vinnarna av Prevents och AFA Försäkrings stipendium Utmärkt arbetsmiljöuppsats. Stipendiaterna tar emot sina utmärkelser p? Gilla Jobbet ? arbetslivets mötesplats p? Stockholmsmässan p? torsdag.
De tv? vinnande uppsatserna handlar om utveckling av bärvästar för brevbärare samt sambandet mellan arbetsmiljö och pensionsbeslut.

? Arbetsmiljön är en av nyckelfr?gorna för att skapa ett verkligt uth?lligt arbetsliv. Vi vet att vi behöver jobba b?de längre upp i ?ldrarna och smartare, och ju tidigare vi börjar förebygga arbetsmiljöproblem desto bättre är det för alla. Vi hoppas att priset kan bidra till att höja intresset och att fler studenter f?r upp ögonen för hur spännande och betydelsefulla arbetsmiljöfr?gorna är säger Maria Schönefeld, vd p? Prevent.

Tv? studenter f?r utmärkelsen Utmärkt arbetsmiljöuppsats och ett stipendium p? 15 000kr:

Kristina Lagerstedt, Kungliga Tekniska Högskolan, för uppsatsen ?Bärvästar för brevbärare?. I en bärväst lägger man posten för exempelvis en hel trappuppg?ng. Av juryns motivering framg?r att Kristina Lagerstedt p? ett genomgripande sätt analyserat användningen av bärvästarna, och utifr?n detta tagit fram en ny kravspecifikation för hur bärvästar bör utformas. Kravspecifikation har med endast mindre justeringar blivit standard för Posten i Sverige. Den nyutvecklade bärvästen tillverkas nu och ersätter successivt äldre bärvästar, vilket betyder att m?nga tusen brevbärare har f?tt en bättre arbetsmiljö.

Ellinor Ivarsson, Linneuniversitetet, har studerat nationalekonomi i Växjö. Hon prisas nu för sin uppsats ?Arbetsmiljö och pension? som utg?r ifr?n data fr?n Arbetsmiljöverkets arbetsmiljöundersökningar. Studien visar att arbetsmiljön har effekt p? vilka förväntningar en individ har kring sin pensionsavg?ng. Ett exempel är om man inte kan p?verka sin arbetssituation och har höga krav uppskattar man en tidigare pensionsavg?ng medan arbete med mycket social kontakt med kunder gör att man uppskattar en senare pensionsavg?ng. Av juryns motivering framg?r att Ellinor Ivarsson prisas för att uppsatsen har en intressant fr?geställning och en mycket hög aktualitet. Uppsatsen uppfyller väl stipendiets syfte genom att uppmärksamma en angelägen arbetsmiljöfr?ga i det svenska arbetslivet.

Stipendiet Utmärkt arbetsmiljöuppsats delas ut för andra g?ngen av arbetsmiljöorganisationen Prevent och AFA Försäkring, som b?da har Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Stipendierna delas ut till studenter p? ingenjörs- och ekonomiutbildningar samt även till studenter p? personal- och arbetslivsutbildningar i syfte att uppmärksamma arbetsmiljöfr?gorna.

Stipendiaterna kommer att f? utmärkelserna och 15 000 kr vid Gilla Jobbet ? arbetslivets mötesplats, p? Stockholmsmässan p? torsdag den 23 oktober klockan 13.30.

Kontakt:
Anna-Lisa Osvalder, juryordförande ingenjör, 0708-609 578, [email protected]
Ulf Johansson, juryordförande ekonomi, 072-515 92 69, [email protected]
Kristina Lagerstedt, stipendiat, 073-708 22 79, [email protected]
Ellinor Ivarsson, stipendiat, 070-676 60 62, [email protected]
Charlotte Jorlén, AFA Försäkring, 076-720 92 01, [email protected]
Linda Eriksson, Prevent, 070-356 42 32, [email protected]

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. V?ra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. AFA Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av v?r verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 600 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy