Training

USA s?ker utdanningsr?d fra Norge

Statssekret?r Lisbet Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet deltar, sammen med Utdanningsforbundets nestleder Haldis Holst, p? en internasjonal konferanse i New York om utviklingen av l?rerprofesjonen. Det er f?rste gang USA p? denne m?ten henter inn utvalgte land fra andre deler av verden for ? s?ke gode r?d til egen utdanningspolitikk.
The International Summit on the Teaching Profession er initiert av den amerikanske utdanningsministeren Arne Duncan, og arrangeres av det amerikanske utdanningsdepartementet i samarbeid med OECD og Education International. Det er utdanningspolitikere og ledere fra l?rerorganisasjoner i de inviterte landene som skal bidra med r?d og innspill.
Noen av hovedtemaene som vil bli diskutert er rekruttering av l?rere, forberedelser til l?rerrollen, veiledning og videreutdanning. Norge, sammen med USA, er bedt om ? innlede til diskusjon om l?rernes involvering i utdanningsreformer. Norge har lange tradisjoner med ? involvere l?rerorganisasjonene i reformer og skiller seg fra mange andre land ved at en sv?rt h?y andel av l?rerne er fagorganiserte.
B?de Lisbet Rugtvedt og Haldis Holst mener det er positivt at USA tar et slikt initiativ og gjennom det uttrykker at de ?nsker ? l?re av andre land som er inne i en god utvikling, basert p? de siste PISA resultatene. Samtidig gir det alle deltagende land en mulighet til ? l?re av hverandre. I tillegg til Norge deltar Finland og Danmark fra Norden. Fra Europa for ?vrig deltar blant annet Storbritannia, Belgia og Nederland. Ogs? land som Brasil, Singapore og Kina (Shanghai) deltar.
OECD har utarbeidet et omfattende bakgrunnsdokument for konferansen:
http://www2.ed.gov/about/inits/ed/internationaled/background.pdf

Bilde: Statssekret?r Lisbet Rugtvedt i midten.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy