SE

Utbildning, bostäder och skattesystemet viktigast för svenska konkurrenskraften

? Konkurrenskraften borde vara en viktig fr?ga i politiken. Vi st?r inför dramatiska förändringar p? grund av IT och den ökande gränslösheten. Nu m?ste alla länder jobba b?de med l?ga kostnader och expertkunskaper, säger Thomas Andersson, professor och ordförande, IUET.

Europa lider av att inte riktigt kunna effektivisera näringslivet i samma takt som tidigare. Det visar kvartalsrapporten World Economic Forums ?rliga rapport Global Competiveness 2013/14. Sverige värderas i rapporten för innovationsledd tillväxt, kvalitet p? institutioner, hög effektivitet och transparens i samhället. V?ra svaga omr?den sägs vara hög allmän skatteniv?, bristande flexibilitet i lönesättning, trögt regelverk vid anställningar och skolelevernas kunskapsniv? inom naturvetenskapliga ämnen.
Fr?gorna diskuterades vid ett seminarium i Almedalen om svensk konkurrenskraft, arrangerat av revisionsföretaget Deloitte och Affärsvärlden. I panelen var Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare, Ola Pettersson, chefsekonom LO och Thomas Andersson, professor och ordförande IUET – partnerinstitut till World Economic Forum, tidigare Director vid OECD. Moderator var Jon ?sberg, chefredaktör Affärsvärlden.
Sverige ligger p? sjätte plats i den senaste rapporten. Fr?n 2004 och fram?t ett starkt läge, men tecken visar en viss försvagning. Vi ser stora internationella förändringar. Skillnaden minskar och försvinner allt mer mellan utvecklingsländer och tidigare ledande länder. M?nga inkomster överstiger m?nga av OECD-länderna.
? Utvecklingen är oroväckande. Vi st?r inför 15 ?r av stora obalanser mellan efterfr?gan och tillg?ng p? olika kompetenser. Risken är att vi har blivit lite av en fet katt, lutat oss tillbaka och litat p? v?ra historiska framg?ngar. Sverige borde fortsätta att utveckla arbetskraftsinvandring inte minst nu när andra länder börjar sluta sig. Bra vore ocks? om företagen lättare tilläts anpassa sina arbetsstyrkor till marknadens efterfr?gan, säger Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare.
? Just utbildning är en av nyckelfr?gorna för konkurrenskraften. Alla tycks vara överens om att det behövs större förändringar, där det inte räcker att diskutera privat ägande. Konkurrenskraften ökar h?llbart när vi kan förena företagarperspektivet och samhällsperspektivet. Jag är hoppfull att fr?gorna nu tycks tas p? allvar, säger Ola Pettersson, chefsekonom, LO.
? Vi behöver se över hela v?rt skattesystem. Jag ifr?gasätter obalansen mellan arbete och ägande. Här borde tyngdpunkten ändras, säger Ola Pettersson.
För mer information, vänligen kontakta Christer Ahlgren p? epost [email protected] och mobil 0708 14 23 20.
Deloitte och Affärsvärlden arrangerar sex seminarier i Almedalen 2014, Strandgatan 22:
M?ndag 30/6, kl 10:00 Sveriges konkurrenskraft – är vi p? rätt väg?
M?ndag 30/6, kl 14:00 Är bankerna alltför lönsamma?
Tisdag 1/7, kl 13:00 Järnvägar – vad är problemet, egentligen?
Tisdag 1/7, kl 15:00 Järnväg eller bilväg – vad är bäst för samhället?
Onsdag 2/7, kl 12:00 Framtidens infrastruktur, hur finansieras den?
Onsdag 2/7, kl 14:00 Kan vinster rädda skolan?
Läs mer om v?ra seminarier p? www.deloitte.se/almedalen
Deloitte erbjuder tjänster inom revision, skatter?dgivning, business consulting och finansiell r?dgivning till offentliga och privata klienter inom en mängd branscher. Med ett globalt nätverk av medlemsfirmor i mer än 150 länder, kan Deloitte erbjuda spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter till framg?ng oavsett var i världen de bedriver sin verksamhet. Samtliga 200 000 medarbetare i nätverket arbetar för att n? den gemensamma visionen ? To be the standard of excellence.0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Alice Wallenbergs Stiftelse   #Comwell Aspen   #Nord Surf   #Varberg Kurorts