Utbildning IPT

Grundutbildning i IPT erbjuds behandlare inom psykiatri och Psykoterapeuter för depressionsbehandling. Utbildningen h?lls p? Teneriffa vecka 7 2015.

Utbildningen är grundläggande niv? i metoden IPT, InterPersonellTerapi. Kursledare och examinator är Malin Bäck, Värnamo. Kursarrangörer är Familjeterapeuterna Syd AB och PRESAM. Förkunskapskrav motsvarande steg 1 i psykoterapi krävs.
IPT är en evidensbaserad korttidsterapi som först utarbetades för behandling av depression men även har visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemomr?den, som ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD m.fl. En modifierad form finns för ungdomar. Metoden fick stor uppmärksamhet i samband med publiceringen av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för behandling av depression och ?ngestsyndrom 2010. IPT är, bredvid KBT, den psykoterapeutiska behandling som erbjuds inom ramen för rehabiliteringsgarantin. Vi ser idag att efterfr?gan p? IPT-kompetens i Sverige är stor.
I IPT kopplas patientens m?ende till interpersonella problem i patientens liv. Efter bedömningsfas väljer man det interpersonella fokusomr?de som utgör grundproblemet hos patienten. Genom att titta p? styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personen att relatera till sina närst?ende p? ett mer adaptivt sätt. IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig först?dd gentemot viktiga personer i hans eller hennes liv. När relationerna förbättras, minskar symtomen.

“Kärlek & Hälsa” är Familjeterapeuterna Syds motto. Funktionella relationer till närst?ende, vänner, släkt och arbetskamrater skapar en god grund för själslig och kroppslig hälsa. V?rt arbete är att skapa förutsättningar till bra relationer. Öppenhet och bra kommunikation är en förutsättning i funktionella relationer.
Bifogade filer
1210Skicka som e-post
Share this

Authors
Top