Utbildning som julklapp är nyckeln till förändring

Utbildning som julklapp kan vara ett skol?r för dem som inte annars f?r g? i skolan. Avsaknaden av utbildning är ett av de största hindren för människor att ta sig ur fattigdom.
Med utbildning och kunskap kommer möjligheter. Möjlighet att försörja sig själv, möjlighet att ta makten över sitt eget liv och hitta sina drivkrafter. M?nga unga blir idag offer för omständigheterna, en del hamnar i militära grupperingar för där erbjuds mat, sammanhang och pengar. Andra f?r jobba fr?n unga ?r för att bidra till familjens försörjning. Utbildning är ett alternativ som leder till varaktig förändring.
I v?r del av världen vet m?nga inte ens vad de önskar sig i julklapp. I den del av världen där ActionAid verkar kan din g?va förändra n?gons liv, för alltid. Priset är 325 kronor.
Välkommen till v?r G?voshop p? www.actionaid.se
Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med utbildning
http://www.actionaid.se/tack-givare-oktober-2014
Här är v?rt senaste nyhetsbrev om utbildning

http://www.anpdm.com/newsletterweb/43415841794046504A77464559/46425F4271434A5C4A7840455A43
Köp ett skol?r

https://www.presentermotfattigdom.se/skolar

ActionAid arbetar för h?llbar utveckling där fattigdomen är som störst
Vi är en religiöst- och partipolitiskt oberoende global organisation som grundades 1972 och etablerades i Sverige 2006. Idag är vi verksamma i 45 länder.
V?r vision är en värld fri fr?n fattigdom och orättvisa, där varje människa har rätten till ett värdigt liv.
Vi strävar efter alla människors lika värde med ett speciellt fokus p? kvinnor. Det beror p? att majoriteten av människor som lever i fattigdom, och som saknar grundläggande rättigheter, är just kvinnor. Jämställdhet och utbildning är grundläggande för att f? fler ur fattigdom.
V?r metod är att hjälpa människor ta fram sina inneboende krafter och att tillvarata sina rättigheter; att de ska kunna hjälpa sig själva till en bättre och l?ngsiktigt h?llbar lösning. I det arbetet ing?r ocks? att p?verka myndigheter och andra institutioner med makt att faktiskt följa lagar och internationella överenskommelser.

Vi är lokalt förankrade, v?r personal p? plats kommer fr?n landet och omr?det där vi verkar. Därför är vi kunniga om de lokala förutsättningarna och vi märker snabbt när de förändras. ActionAid ?tar sig alltid att jobba l?ngsiktigt för h?llbara och innovativa lösningar. Oftast har vi ett perspektiv som sträcker sig över minst tio ?r.
I Sverige vill vi engagera och mobilisera människor att lära sig mer om världens orättvisor och vad vi tillsammans kan göra ?t dem. Vi samlar in pengar som vi sedan skickar vidare där de gör skillnad.
Välkommen in p? v?r hemsida där du kan läsa mer om konkreta resultat av v?rt arbete, v?r strategi och om hur du kan bidra. www.actionaid.se

0000Skicka som e-post
Share this

Authors
Top