SE

Utbildningar i pedagogik utvärderade

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering f?r Högskolan i Jönköping omdömet hög kvalitet för pedagogik p? magisterniv?. P? kandidatniv? p?pekas vissa brister.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten p? kandidat- och magisterexamen i pedagogik. Högskolan i Jönköping erbjuder utbildning i pedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation. Pedagogik kan läsas som frist?ende kurs och är ocks? ett av tv? möjliga huvudämnen i Personalprogrammet. De p?pekanden som gjorts kommer inte att p?verka studenter vid Personalprogrammet. Pedagogik är inte ett huvudomr?de inom lärarutbildningen och kommer därför inte att p?verka examenstillst?nden för högskolans olika lärarutbildningar.
Högskolan i Jönköping har nu ett ?r p? sig att rätta till bristerna.
Stephan Rapp är vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation och ser utvärderingen som ett värdefullt underlag i det ständigt p?g?ende kvalitetsarbetet:
– Externa granskningar är ett nödvändigt inslag i kvalitetsarbetet och den bedömning som nu gjorts av pedagogikämnet är ett viktigt underlag i v?rt fortsatta förbättringsarbete.
– Vi kommer nu omedelbart att vidta ?tgärder för att s? snabbt som möjligt komma till rätta med de brister som p?talats, säger Stephan Rapp.
För mer information, kontakta:
Stephan Rapp, vd och akademisk ledare, tfn 070-575 21 65
Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.
0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts