Utbildningar specialpedagogik utvärderade

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering f?r Högskolan i Jönköping omdömet bristande kvalitet för ämnet specialpedagogik p? magisterniv?.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten p? kandidat- master- och magisterexamen i specialpedagogik. Vid Högskolan i Jönköping gäller granskningen endast specialpedagogik p? magisterniv?.
UKÄ ger omdömet bristande kvalitet för ett av fem examensm?len, medan övriga fyra examensm?l f?r omdömet hög kvalitet.
Vid Högskolan i Jönköping finns möjlighet att ta examen med specialpedagogik som huvudomr?de p? kandidat-, magister och masterniv?.
Högskolan i Jönköping har nu ett ?r p? sig att rätta till bristerna.
Stephan Rapp är vd och akademisk ledare vid Högskolan för lärande och kommunikation och ser UKÄs granskningar som ett mycket viktigt underlag i det ständigt p?g?ende kvalitetsarbetet:
– Vi ska nu noggrant analysera UKÄs bedömning och göra en ?tgärdsplan för att rätta till de brister som p?talas, säger Stephan Rapp.
För mer information, välkommen att kontakta:
Stephan Rapp, vd och akademisk ledare, tfn 070-575 21 65

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.
0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top