SE

Utbildningar till specialistsjuksköterska utvärderade

I Universitetskanslerämbetets senaste kvalitetsutvärdering f?r Högskolan i Jönköping omdömet mycket hög kvalitet för specialistsjuksköterskeexamen inriktning mot hälso- och sjukv?rd för barn och ungdomar.
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har i en nationell utvärdering bedömt kvaliteten p? magisterutbildning i omv?rdnad samt olika inriktningar inom specialistsjuksköterskeutbildningen.
Specialistsjuksköterskeutbildningen inriktning mot hälso- och sjukv?rd för barn och ungdomar f?r omdömet mycket hög kvalitet. Endast 7 av 134 utbildningar fick omdömet mycket hög kvalitet. Magisterutbildningen i omv?rdnad f?r betyget hög kvalitet. Specialistsjuksköterskeutbildningarna med inriktning v?rd av äldre och distriktssköterska f?r omdömet bristande kvalitet fr?n UKÄ.
Högskolan har nu ett ?r p? sig att rätta till bristerna. P?pekandena p?verkar inte redan antagna studenter i p?g?ende utbildningar.
? Vi är oerhört glada och stolta för omdömet mycket hög kvalitet för specialistsjuksköterskeexamen inriktning barn och ungdom samt hög kvalitet för magisterexamen i omv?rdnad. UKÄ:s granskningar är ett mycket viktigt underlag i det ständigt p?g?ende kvalitetsarbetet och vad gäller specialistsjuksköterskeexamen inriktning distrikt och inriktning äldre tar vi nu fram en handlingsplan för att ?tgärda bristerna, säger Ewa Wigaeus Tornqvist, vd och akademisk ledare vid Hälsohögskolan.

För mer information, kontakta gärna:
Ewa Wigaeus Tornqvist,
vd Hälsohögskolan
Telefon: 0727?43 11 94

Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Internationella Handelshögskolan och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, cirka 725 anställda och omsätter 800 mnkr.
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Erika Brundin