SE

Utbildningsminister Gustav Fridolin till Skolforum

Nästa vecka öppnar Skolforum, Nordens största mötesplats för lärare och skolledare. Skolforum bjuder p? tv? dagar med inspirerande seminarier och föredrag för alla som arbetar inom skolvärlden. Nu är det klart att utbildningsminister Gustav Fridolin kommer till öppningsdagen av Skolforum.

Under tv? dagar kommer alla yrkesverksamma inom skolan att kunna ta del av intressanta seminarier, workshops och diskussioner. P? m?ndagen den 27 oktober kommer Gustav Fridolin att tala om planerna för den svenska skolan de kommande fyra ?ren.

I övrigt är det stort fokus p? digitalt lärande, betydelsen av läsförst?else, betyg och bedömning yrkesetiska fr?gor. En av Skolforums föredragsh?llare är Maaike Hajer, spr?kforskare fr?n Holland som h?ller föredraget ?Läraren, eleven och spr?ket? där hon lyfter fram spr?ket som ett redskap för lärande och betydelsen av integrerad spr?kutveckling. Johan Wendt, grundare av Mattecentrum (som ger gratis mattehjälp till närmare 200 000 elever) berättar om hur han ser p? möjligheterna att förändra den svenska skolan. Anne Bamford professor p? London University of Arts pratar om hur kultur och kreativitet kan vara nyckeln till en framg?ngsrik skola. Läraren, föreläsaren och skolutvecklaren Magnus Blixt talar om vad som motiverar lärare att utveckla skolan.

Dessutom kommer flera betydande personer som arbetar med skolutveckling att finnas p? plats för att dela med sig av sina idéer och erfarenheter:

– Andreas Schleicher, Pisa-ansvarig p? OECD. ?Vad säger egentligen Pisa-undersökningen om Sveriges skola??
– Anna Ekström, generaldirektör p? Skolverket, presenterar ?tgärder för att minska skillnaderna mellan svenska skolor
– Karin Nyg?rds, grundskolelärare som arbetat framg?ngsrikt med datakodning i undervisningen
– Patricia Diaz, lärare som arbetar med digitala verktyg i spr?kundervisningen
– Martin Ingvar, hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet presenterar tillsammans med Gunilla Eldh, medicinjournalist och sociologistuderande, ett tvärvetenskapligt synsätt p? barns lärande
– Marie Lindvall-Wahlberg, biträdande verksamhetschef för förskolan i Botkyrka kommun, pratar om att ställa fr?gor till barn i stället för att ge svar
– Susanne Kjällander, fil dr i didaktik, lyfter fram läsplattans möjligheter i förskolan
– Anders Härdevik, skolutvecklare, debattör och författare, pratar om vägen ut ur skolkrisen
– Per Kornhall, författare och debattör, pratar om lärarrollen idag och hur vi kan skapa en skola där alla n?r m?len
– Eva Björklund, matematiklärare, läromedelsförfattare och apputvecklare, visar hur appar kan vara ett bra hjälpmedel i matematikundervisningen
– Christina Olin-Scheller, fil.dr. i litteraturvetenskap och professor i pedagogiskt arbete pratar om barns läsande och skrivande med utg?ngspunkt i ett föränderligt medielandskap

P? öppningsdagen den 27 oktober kommer lärarpriset Guldäpplet att delas ut till 2014 ?rs vinnare. Prisutdelare är Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, och Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Ett hundratal lärare är nominerade till Guldäpplet i ?r. Fr?n och med i ?r har SLFF även instiftat ett Läromedelsförfattarpris, som f?tt namnet Lärkan. Priset ska avse ett läromedel med bra kvalitet och bra pedagogiska och didaktiska egenskaper och väl fungerande i undervisningssammanhang. Priset kommer att delas ut av Gustav Fridolin.

För mer information besök skolforum.se eller kontakta:

Magnus Anclair, projektchef 070 ? 209 48 76 [email protected]

Catarina Oscarsson, pressansvarig, 08 ? 749 43 66 [email protected]

Skolforum är Nordens största mötesplats för lärare, skolledare och skolutveckling. Bakom Skolforum st?r Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel. Skolforum p?g?r 27-28 oktober p? Stockholmsmässan i Älvsjö.
Möten i världsklass
Inspiration och kunskap, affärsmöjligheter och nya vänner. Stockholmsmässan är Norden största mötesplats med ett 70-tal branschledande mässor och hundratals nationella och internationella kongresser, konferenser och evenemang varje ?r.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy