Voksenopplaering

Utdanning for alle

N?r H?yskolen Campus Kristiania feirer sitt hundre?rsjubileum, er det med visshet om at arven etter skolens grunnlegger er godt ivaretatt.
– Da Ernst G Mortensen startet NKS Korrespondanseskole i 1914 var det med et ?nske om ? tilby utdanning og personlig utvikling til alle, p? tvers av sosiale, kulturelle og geografiske barrierer som ellers stengte veien for mange. Retten til utdanning var fremdeles ikke grunnlovsfestet og etableringen
av landets f?rste korrespondanseskole var et viktig nybrottsarbeid i m?let om at utdanning skulle gj?res tilgjengelig for alle. Mortensen mente at utdanning var en viktig investering i fremtiden, sier dagens administrerende direkt?r Solfrid Lind.
Fra den spede start i 1914 med 125 elever, har NKS vokst seg stor og er i dag H?yskolen Campus Kristiania best?ende av Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole, NKS Nettstudier og Aktiv L?ring. Den vitale hundre?ringen har i jubileums?ret 8300 studenter som tar master-, bachelor- eller fagskolestudier ved studiestedene i Oslo, Bergen og Trondheim, eller via
nettstudier.
– Det er med stor ydmykhet vi f?rer arven videre, og v?r visjon er fremdeles ? tilby utdanning til alle. Det at vel 3 millioner nordmenn har tatt utdanning hos oss i l?pet av disse hundre ?rene er
overveldende, sier Solfrid Lind.
I forkant
Solfrid Lind understreker at det ? v?re en attraktiv utdanningsakt?r gjennom 100 ?r, forplikter.
– Vi har v?rt flinke til ? tilpasse oss skiftende rammebetingelser og markeder.
Samtidig som vi har hatt sterkt fokus p? kunnskapsdeling, forskning og undervisning, har vi hele tiden evnet ? tilby studier som er attraktive b?de for studenter og jobbmarked. V?r ambisjon er ? tilby morgendagens studier i dag, sier administrerende direkt?r.
Kundskap er magt
Ernst G Mortensen valgte filosof Francis Bacons kjente slagord ved etableringen
av NKS i 1914. 100 ?r senere er det like aktuelt for H?yskolen Campus
Kristiania, og er temaet for jubileumskonferansen som finner sted i Edderkoppen
teater fredag 26. september. Kunnskapsminister Torbj?rn R?e Isaksen vil v?re til stede og holde et innlegg, og Kristin Clemet, Trond Giske, Steve Wheeler og Mattias Tesfaye, i tillegg til mange av h?yskolens egne faglige profiler som rektor Trond Blindheim, Karl-Fredrik Tangen, Terje Gaustad, Ketil Raknes og Cathrine Moestue, er p? listen over dagens foredragsholdere. Thomas Seltzer fra NRKs ?Trygdekontoret? vil lede en debatt med temaet ?Hva er vitsen med utdanning??.

– Ernst G Mortensen var opptatt av ? feire jubileer, og selvsagt skal vi skal markere v?r rolle i den spennende utdanningsreisen vi har f?tt tatt del i ? fra den spede start i 1914 hvor
utdanning var forbeholdt de bedrestilte, til dagens kunnskapsnasjon med 240 000 h?yskolestudenter og 16 000 fagskolestudenter, sier Solfrid Lind, administrerende direkt?r ved H?yskolen Campus Kristiania.
Les mer om H?yskolen CKs historie “Fra brevskole til h?yskole p? 100 ?r”;
http://www.campuskristiania.no/Landing-Page-1/CK-100-ar/Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
Fakta om H?yskolen Campus Kristiania
H?yskolen Campus Kristiania best?r av fakultetene Markedsh?yskolen, Norges Kreative H?yskole, Norges Helseh?yskole og virksomheten NKS Nettstudier.
Markedsh?yskolen tilbyr 8 bachelorstudier og ett masterstudium og har ca. 1.600 studenter.
Norges Kreative H?yskole tilbyr 4 bachelorstudier og 13 fagskolestudier i Oslo, Bergen og Trondheim samt har ca. 1.700 studenter
Norges Helseh?yskole tilbyr 5 bachelorstudier, ett masterstudium i samarbeid med Leeds Metropolitan University og har ca. 500 studenter.
NKS Nettstudier ble etablert i 1914 som Norsk Korrespondanseskole, og har i l?pet av nesten 100 ?r utdannet over tre millioner nordmenn. I dag tilbyr NKS 18 studieprogram samt enkelte kurs via nett og har ca 4.300 studenter.
Aktiv L?ring AS tilbyr kurs innen arbeidsmarkedsoppl?ring til arbeidss?kende
tilknyttet NAV. M?lsetningen er ? hjelpe kursdeltakere ut i arbeid gjennom
ulike fagkurs, som ogs? vektlegger oppl?ring i jobbs?king.
Education Link – Studier i Utlandet AS
tilbyr studentene ved Norges Kreative H?yskole en internasjonal bachelorgrad
ved et av NKHs samarbeidsuniversiteter. Education Link samarbeider med 30
universiteter og colleger i 6 ulike land.0000

Similar Posts