Utdanning som motvekt mot hat og fordommer

Neste uke tropper et historisk h?yt antall nye studenter opp p? universiteter og h?yskoler i hele landet. For mange vil ?rets studiestart v?re preget av terrorangrepene i Oslo og p? Ut?ya.
– Kunnskap, kritisk refleksjon, kildekritikk, vitenskaplig metode og meningsbryting er kjerneverdier i h?yere utdanning og forskning. Dette er ogs? verdiene som skaper motvekt mot fordommer og kunnskapsl?shet som kan ende opp i frykt og hat, sier forsknings- og h?yere utdanningsminister Tora Aasland.
– H?yere utdanning er en modningsprosess der studentene f?r tilgang til og tilegner seg forskningsbasert kunnskap. Dette skjer gjennom en utvikling der argumenter brytes og studentene f?r oppl?ring i ? forst? forskjellige perspektiver og st?steder. Det vil v?re riktig ? satse enda sterkere p? disse grunnverdiene ved universitetene og h?yskolene, understreker Aasland.
Velferdstilbudene ved studiestedene
Velferdstilbudene ved studiestedene vil derfor v?re ekstra viktige i ?r. B?de helsetjenestene, boligtilbudene og fellesaktivitetene som arrangeres ved studiestedet kan bidra til ? skape en trygg ramme rundt studiestart, sier Aasland.
Enkelte studentsamskipnader har allerede satt inn ?kte ressurser p? sine helse- og r?dgivningstilbud.
Kunnskapsdepartementet vil n? se p? om det kan v?re aktuelt ? forskuttere driftsmidler til studentvelferden.
Kontakttelefon for ungdom
Kunnskapsdepartementet har i tillegg opprettet en kontakttelefon for ungdom som var p? Ut?ya og som trenger bistand i forbindelse med skole- eller studiestart. Dette gjelder videreg?ende oppl?ring og h?yere utdanning. Mange vil oppleve at de ikke rakk ? svare p? studietilbud eller kjenner at det er vanskelig ? studere eller g? p? skole langt fra familie og venner etter det grusomme de har opplevd.
– Vi ?nsker ? v?re fleksible i m?tet med Ut?ya-ungdommen. Vi er derfor i tett samarbeid med Samordna opptak, L?nekassen, utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunene, som alle har vist stor vilje til ? im?tekomme ungdommen p? en god m?te. V?rt felles m?l er ? sikre at de som var p? Ut?ya ikke blir fratatt den fremtiden de hadde planlagt for seg selv da de dro p? sommerleiren, sier statsr?den.
Nye studieplasser
Rekordmange s?kere f?rte til at hele 74.500 studieplasstilbud ble sendt ut i juli. Aldri f?r har s? mange f?tt tilbud om studieplass.
Samtidig var det nesten 3000 studieplasser som ventet p? ? bli fylt opp p? Restetorget til Samordna opptak. N? opplyser Samordna Opptak at det fortsatt er om lag 390 studier som har ledige studieplasser p? Restetorget.
Etter det andre etterfyllingsopptaket 9. august er det fremdeles 5141 personer som s?kte ordin?rt (innen 15. april) som er kvalifisert til minst ett studium som de fremdeles st?r p? venteliste til, og som enn? ikke har f?tt noe tilbud om studieplass.
Nye, sentrale etterfyllingsopptak kj?res 2-3 ganger i uken frem til og med 8. september, deretter tas det fremdeles opp enkelte studenter lokalt.
Flest mellom 21 og 25 ?r
Fremdeles er det 20-?ringene som dominerer studentbildet. Den st?rste aldersgruppen blant studentene er 21-25 ?r.
Gjennomsnittsstudenten er en kvinne p? 28 ?r som studerer p? barchelorniv? og som vil fullf?re omtrent 42 studiepoeng i ?r.
Det er flest studenter i samfunnsvitenskapelige fag, ?konomisk-administrative fag og historisk-filosofiske fag. Men ogs? matematisk-naturvitenskapelige fag er popul?re blant studentene.

– Det vil v?re riktig ? satse enda sterkere p? disse grunnverdiene ved universitetene og h?yskolene, understreker Aasland. (Foto: Kunnskapsdepartementet)

Authors

Related posts

Top