Utdanningskvalitetsprisen for 2011

H?gskolen i S?r-Tr?ndelag og Universitetet i Oslo deler Utdanningskvalitetsprisen for 2011 p? en million kroner. ? ?rets vinnere er flotte eksempler p? god kvalitet i h?yere utdanning. Jeg h?per de vil inspirere andre til ? gj?re en enda bedre jobb for sine studenter, sier statsr?d for forskning og h?yere utdanning Tora Aasland.
H?gskolen i S?r-Tr?ndelag blir tildelt prisen for prosjektet ?Rom for l?ring?. Gjennom prosjektet er det skapt nye og vellykkede l?ringsarenaer hvor bruk av IKT danner den nye rammen. ? bedre studentenes motivasjon, trivsel og deltakelse har v?rt hovedingredienser for prosjektet. Slikt har de skapt et bedre l?ringsmilj? som kan vise til gode faglige resultater.
Universitet i Oslo tildeles prisen for prosjektet ?Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids- og vurderingsformer i masterutdanning?. Ved Det medisinske fakultet ved UiO er det skapt et milj? som p? en forbilledlig m?te legger vekt p? nye arbeidsm?ter og l?ringsmetoder. Juryen har s?rlig lagt vekt p? at studenter aktivt er trukket med i forskningen.
?Det er sv?rt gledelig ? se slike vellykkede prosjekter. Det viser at norske universiteter og h?yskoler videreutvikler kvaliteten ved utdanningen gjennom ? tenke nytt om l?ringsformer og -metoder, sier statsr?d Tora Aasland.
Utdanningskvalitetsprisen deles ?rlig ut av Kunnskapsdepartementet og har til hensikt ? stimulere institusjonene innenfor h?yere utdanning til ? arbeide systematisk med ? fremme og ? videreutvikle kvaliteten p? sine utdanninger.
Prisen er p? en million kroner og ble i ?r delt ut for ellevte gang. Utdelingen skjedde p? den ?rlige konferansen om kvalitet og kvalitetsutvikling i h?yere utdanning som arrangeres av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).
For mer informasjon om prisen og juryens begrunnelse, se her

Authors

Related posts

Top