Training

Utdanningsstipend for bevegelseshemmede

Kompetanse er n?kkelen til arbeidslivet. For personer med nedsatt funksjonsevne er effekten av utdanning p? arbeidsdeltakelse betydelig st?rre enn for den ?vrige del av befolkningen.
Stiftelsen Sophies Minde ?nsker ? stimulere personer med nedsatt funksjonsevne til ? ta h?yere utdanning, og har siden 2008 lyst ut stipendmidler til bevegelseshemmede som tar utdanning p? bachelor- og masterniv?. S? langt er det bevilget 1,1 millioner kroner i stipend. S?knadsfrist for studie?ret 2011/2012 er 15. september d.?. og s?kerne kan motta stipend inntil kr.36 000. For 2011 er det avsatt kr 450 000 til form?let.

Stipendmottakerne melder tilbake at st?tten er av vesentlig betydning for gjennomf?ring av studiet. Den bidrar til ? forsere hindringer som dyr bolig, utgifter til assistanse, transport, teknisk utstyr, tilrettelagt materiell samt ekstrautgifter i forbindelse med sosiale aktiviteter eller studiereiser. De f?rreste studenter med bevegelseshemning har overskudd til ekstrajobb ved siden av studiet.

Stiftelsen kan formidle kontakt med studenter som har f?tt stipendiet.
Mer om stiftelsen finnes p? www.ssm.no .

Kontaktpersoner:
Styreleder Gunnar Buvik Daglig leder Geir Westerberg
Mobil 91 33 92 48 Tlf. 22 04 53 44 ? Mobil 93 04 58 18
E-post: [email protected] E-post: [email protected]

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bitten Nordrik   #De Facto   #Foto Lederne Dette   #Jan Olav Brekke